De drömmer om att få Bibeln på sitt modersmål

Under lång tid har Ljus i Öster stöttat tryckning, spridning och översättning av Bibeln. De senaste åren har vi bland annat stöttat ett översättningsarbete av Bibeln till lezginska, adygeiska, avariska och komi. 

Ett bibelöversättningsprojekt är en långsiktig satsning. Översättningen av det lezginska Nya Testamentet tog över 40 år. Arbetet påbörjades under sovjettiden då alla lezginer bodde i ett område som tillhörde Sovjetunionen. Detta område är nu uppdelat i en rysk och en azerbajdzjansk region, och det var viktigt för översättarna att skapa en översättning som skulle accepteras av lezginer i båda länderna.

Söker aktivt efter nya vägar att göra översättningen tillgänglig

Den lezginska översättningen finns sedan 2019 både som bibelapp och ljudbok. Översättningen har dessutom använts i bibliska filmer.

Det är dock inte helt lätt att sprida översättningen i de muslimska områdena. Man söker därför aktivt efter nya vägar att göra den tillgänglig för lezginerna. Ett sätt att sprida översättningen på är genom bibelläsningsmöten som de kristna lezginerna bjuds in till.

Arbetet med att översätta resterande delar av Bibeln fortgår.

Vill du vara med och stötta arbetet med översättning av Bibeln? En gåva från dig gör stor skillnad.

Vårt arbete

Läs om hur vi arbetar.

Möteshelger & event 2023

Se aktuella datum för våra möteshelger och kampanjer.

Missionspodden

Lär känna våra missionärer från då och nu i vår podcast. Spännande livsberättelser direkt från missionsfältet.

 3 korta vittnesbörd från våra partners 

"I ett halvår har vi kommunicerat med muslimer via instagram och sociala medier. Jag kan ibland förundras över hur modiga människorna är som tar kontakt med oss. Många har vi kunnat skicka en Bibel till, men det bästa är när vi får ge en Bibel personligen och får möjlighet att prata med dem om Jesus."

Shamil ‧ Missionär i Kaukasien

"Min mamma gav bort mig till buddhisttemplet och jag blev snabbt en uppskattad munk. Med tiden insåg jag dock att av alla gudar man skulle tillbe så fanns det en vars namn vi absolut inte fick säga, Jesus. I en dröm mötte jag denne Jesus och Han sade "Följ mig!". Min omvändelse möttes av starka reaktioner och munkarna försökte döda mig. Idag arbetar jag i den by jag växte upp och har sett minst 100 personer komma till tro de senaste åren."

Tenzin ‧ Missionär i Tibet

"Jag kan inte föreställa mig en enda dag utan att jag berättar för någon om den Gud som jag tror på. Jag talar det här språket flytande och det är mycket viktigt att kunna språket då det inger respekt i denna kultur. Folket tänker, läser och skriver på sitt eget språk så vi måste föra evangeliet till dem på deras modersmål."

Yakub ‧ Missionär i Centralasien