​CENTRALASIEN

Centralasien består av staterna Turkmenistan, Uzbekistan, Kirgizistan, Tadzjikistan och Kazakstan som bildades när Sovjetunionen upplöstes 1991.

Här finns stora ökenområden och höga bergstoppar, vilket gjort att dalgångarna blivit relativt tätbefolkade. Staden Samarkand var på 1300-talet centrum i Timur Lenks välde som omfattade Kina, Indien, Arabvärlden och en stor del av Ryssland – det största välde världen någonsin skådat..

Majoriteten av invånarna i Centralasien är muslimer. Religionsfriheten är starkt begränsad och myndigheterna håller all religiös utövning under sträng kontroll. Trots att förhållandena för de evangeliskt kristna i vissa republiker är värre än under sovjettiden, växer församlingarna. Vi understödjer sedan länge en missionsbibelskola som utbildar nationella församlingsgrundare i regionen. Vi ger också stöd till ett 80-tal nationella arbetare, varav de flesta har genomgått denna utbildning. Vi ger också stöd till arbete på tbc-sjukhus, fängelser, arbete bland döva och marginaliserade judar samt fritidsverksamhet för barn. Vi stöder också en del tryckning och spridning av biblar och kristen litteratur. Vi är även med och delfinansierar den kristna satellit-tevekanalen Kanal Hayat som bland annat sänder på turkmenska och uzbekiska.

Här är förföljelsen av de kristna hårdast i vårt verksamhetsområde. Därför är vi med och ger stöd, både till fängslades familjer och till utbildning av ledare och enskilda kristna i deras rättigheter utifrån landets konstitution och internationella konventioner landet undertecknat.

SAMMANFATTNING:
- Stödjer 80-tal arbetare
- Understödjer missionsbibelskola som utbildar nationella församlingsgrundare
- Stödjer tryckning och spridning av biblar och kristen litteratur
- Ger stöd till familjer som har fängslad familjemedlem
- Ger utbildning i mänskliga och religiösa rättigheter
- Stödjer dagledigverksamhet och drogrehabilitering

FÖLJ VÅRT ARBETE


​GE EN GÅVA

  • 2017-11-20