FÖR DE FÖRFÖLJDA

I de flesta av de länder där vi arbetar är religionsfriheten kraftigt begränsad och många kristna rörelser upplever förföljelse antingen från staten eller från andra religiösa grupper. Därför är arbetet för större religionsfrihet och stöd till förföljda kristna en viktig del i vårt arbete. Våra erfarenheter från att bland annat ha stöttat kristna bakom järnridån under 60-, 70- och 80-talet hjälper oss att idag rikta våra insatser dit de hjälper som mest.