SÅ HJÄLPER VI

Ljus i Östers insatser för förföljda kristna har två inriktningar. Dels ger vi hjälp till enskilda kristna och församlingar som har drabbats av förföljelse och dels arbetar vi genom påverkansarbete för ökad religionsfrihet.

De fall av förföljelse som oftast uppmärksammas i media är när någon hamnar i fängelse på grund av sin tro. Men för den stora majoriteten kristna som lever i länder med kraftigt begränsad religionsfrihet märks förföljelsen framförallt genom att myndigheterna och människor i närområdet gör livet surt för dem. Det kan handla om att inte få bygglov, att få böter för något man inte gjort, att inte tillåtas träffas för att be tillsammans eller att släktingarna säger upp relationen.

Kortsiktigt hjälper vi dessa kristna genom att bistå med akut hjälp av olika slag. Det kan handla om ekonomiska bidrag eller att ge församlingar hjälp att vara ett socialt skyddsnät när relationer till släktingar och vänner bryts. För att långsiktigt förändra situationen för förföljda kristna krävs det att lagar, regler och attityder hos styrande förändras. Därför stödjer vi två initiativ som syftar till att sätta religionsfrihet högst på beslutfattarnas agenda.

Forum 18

Forum 18 är en nyhetsservice som sammanställer information om fall där religionsfriheten har kränkts i Centralasien, södra Kaukasus, Ryssland och Vitryssland. De rapporterar även om utvecklingen i Turkiet och Kina. Ljus i Öster är en av huvudmännen i Forum 18.

IIRF (International Institute for Religious Freedom)

IIRF är en del av Evangeliska Världsalliansen där 600 miljoner kristna är representerade. De samlar in data, sammanställer rapporter och bedriver lobbyverksamhet för att öka kunskapen om religionsfriheten i världen.
I november 2015 arrangerade IIRF ett historiskt möte i Albanien. För första gången samlades representanter från den förföljda kyrkan, den katolska kyrkan, Evangeliska Världsalliansen, Kyrkornas Världsråd och Pingsts Världsgemenskap för att tala om situationen för världens förföljda kristna. Ljus i Öster var där och flera av våra samarbetspartners var där som representanter för den förföljda kyrkan.

Barnabasfonden

Ljus i Öster ser ett snabbt växande behov av att ge stöd till kristna som drabbats av förföljelse. Därför startades Barnabasfonden för att kunna ge akut hjälp till förföljda kristna.

I flera av de områden där man arbetar råder stor brist på religionsfrihet och möjligheterna att uttrycka in tro är starkt begränsade. Människor döms till straff av olika slag på grund av att man är kristen. Fängelsestraff är relativt vanligt, men vi ser även en ökande trend av höga bötesbelopp. För dem som utsätts för detta kan det innebära ekonomisk katastrof. I första hand ger Barnabasfonden stöd till situationer i Centralasien, Kaukasien och Kina.

Förutom att ge praktiskt och ekonomiskt stöd ska Barnabasfonden också kunna ge juridisk hjälp och rådgivning samt vara med och utbilda nyckelpersoner i frågor om religionsfrihet och mänskliga rättigheter.

Du kan stödja Barnabasfonden genom en kortbetalning, bankgiro eller Swish där du märker upp betalningen med ”Barnabasfonden”.