Här arbetar vi

Balkan (inkl Turkiet)

Balkan är det område i Europa med minst antal evangeliskt kristna och därför satsar vi, tillsammans med flera partners, på mission här. Läs mer

Slaviska områden

Vårt huvudfokus bland slaverna i Ryssland, Ukraina och Vitryssland är att träna missionärer och öka missionsintresset. Läs mer

Kaukasien

Kaukasien är ett myller av olika folkgrupper. Genom missionsbibelskolor och nationella arbetare når vi ut till dessa grupper.Läs mer

Volga-Ural

Här lever ryssar, finn-ugrier och turkbesläktade folk sida vid sida. Bibelöversättning och stöd till nationella är ett par insatser här. Läs mer

Centralasien

I Centralasien är förföljelsen av kristna svår. Samtidigt växer de evangeliska församlingarna. Vi har ett omfattande arbete här. Läs mer

Kina

Många av minorietsfolken i KIna är fortfarande onådda. Vi stödjer bibelöversättningsarbete och nationella medarbetare.Läs mer

Sibirien (och Mongoliet)

Alkoholproblem och vidskepelse är vanligt förekommande i Sibirien. Många evangeliska församlingar driver framgångsrika rehab-center.Läs mer