​KAUKASIEN

Det finns inget annat geografiskt område i världen, som i förhållande till sin storlek, innehåller så många olika folkgrupper. Här bor det ungefär 25 miljoner människor, fördelade på ett 50-tal folkgrupper..

Man kan dela upp Kaukasien i den södra delen, med nationer som Georgien, Armenien och Azerbajdzjan söder om bergskedjan Kaukasus, och den norra delen med en rad ryska autonoma delrepubliker som exempelvis Tjetjenien och Dagestan. Det är ett bergigt och ganska otillgängligt område och lite överdrivet kan man säga att det finns en folkgrupp i varje dalgång. De flesta folkgrupperna i regionen är muslimska och onådda av evangeliet om Jesus Kristus. I Georgien och Armenien är den ortodoxa och den armeniskt apostoliska kyrkan dominerande. Dessa båda länder hör till de första i världen att anta kristendom som en statsreligion.

Området, som förr var en del av Sovjetunionen, har präglats av konflikter, krig och terrordåd sedan Sovjets fall. Det var här som det unga missionärsparet Brolin blev kidnappade och här har också pastorer och ledare fått lida martyrdöden i modern tid.

Vi stödjer 30 nationella arbetare samt en rad sociala arbeten som rehab, härbärge för hemlösa och verksamhet bland barn och ungdomar. Vi arrangerar också missionsbibelskolor för att träna folk att nå folkgrupperna i Kaukasien, Turkiet och Iran. I Georgien och Armenien har vi också varit med och arrangerat evangelisationskampanjer med ungdomar från olika håll i världen. Vi är även med och delfinansierar den kristna satellit-tevekanalen Kanal Hayat som delvis sänder på azerbajdzjanska. Dessutom stödjer vi bibelöversättning och tryckning till några av språken i området.

SAMMANFATTNING
- Stödjer drygt 30 arbetare
- Stödjer bibelöversättning
- Stödjer sociala arbeten, som rehab, härbärge för hemlösa och barn- och ungdomsverksamhet
- Anordnar missionsbibelskola
- Har sammanfört ungdomar från olika delar av världen för evangelisationssatsningar
- Stödjer den kristna teve-kanalen Kanal Hayat

FÖLJ VÅRT ARBETE


​GE EN GÅVA

  • 2017-11-20