​KINA

Kina är ett kontrasternas land, med exempelvis stora skillnader mellan de östra kusttrakterna och de inre delarna. Det finns också stora skillnader mellan stad och landsbygd. Landet har haft en snabb ekonomisk tillväxt sedan den kommunistiska regimen slog in på den kapitalistiska vägen, men när det gäller friheten för folket är den fortfarande mycket begränsad.

De kristna får officiellt bara verka inom den katolska kyrkan och Tre-självkyrkan, där den sistnämnda vuxit kraftigt sedan förhållandena blev bättre efter den förödande kulturrevolutionen på 1960- och 70-talen. Många kristna vill inte inordna sig under statens styrning och möts därför i så kallade husförsamlingar. Denna rörelse har växt ännu snabbare och idag räknar man med att den är dubbelt så stor som Tre-självkyrkan.

Kina har de senaste 40 åren upplevt en väckelse som saknar motstycke. Det är svårt att få några exakta siffror, men bedömare tror att det idag finns minst 100 miljoner kristna i Kina. Det är emellertid främst den dominerande han-kinesiska befolkningen som har berörts. Det finns ytterligare 55 officiella folkgrupper i Kina, varav de flesta återfinns väster och norrut i provinserna Yunnan, Xinjiang, Tibet och Inre Mongoliet.

Många av dessa minoriteter, varav en del är muslimska eller buddhistiska, är onådda. Det är framförallt bland dessa vi stödjer olika former av arbete, såsom tryckning av biblar och sångböcker på minoritetsspråk. Här finns också en missionsbibelskola för dem som vill nå ut till minoritetsfolken. Vi understödjer ett 30-tal nationella arbetare som huvudsakligen riktar sig till minoriteterna.

Vi samarbetar också med ”Back to Jerusalem”-rörelsen, vars vision är att missionera ”från mur till mur” – från den kinesiska muren till Klagomuren i Jerusalem. Mellan murarna finns den del av världen där kristendomen är minst utbredd. BTJ-rörelsen har också arbetare som vänder sig till Nordkorea. I samma missionsanda verkar vi för att föra samman partners från OSS och Kina för att dessa ska kunna utbyta missionärer genom så kallad tältmakarmission*.

Många kristna sitter i fängelse på grund av sin tro och vi stödjer en del av deras familjer. Vi arbetar även med att väcka internationellt engagemang för vissa fångar, till exempel Alimujiang i Xinjiang som dömts till 15 års fängelse.

* Uttrycket innebär att en person befinner sig i ett annat land och arbetar med ett vanligt yrke, men har som huvudsakligt syfte att missionera i landet. Ursprunget till uttrycket kommer från bibelns beskrivning av hur Paulus arbetade som just tältmakare i Grekland samtidigt som han missionerade grekerna.

SAMMANFATTNING:
- Trycker biblar och sångböcker
- Stödjer ett 30-tal nationella arbetare
- Anordnar missionsbibelskola med inriktning på minoritetsfolken
- Samarbetar med "Back to Jerusalem"-rörelsen
- Stödjer familjer som har någon i familjen fängslad på grund av sin tro
- Väcker opinion för personer som blivit fängslade på grund av sin tro

FÖLJ VÅRT ARBETE

  • 2017-11-20