​ORGANISATION

Här kan du se hur Ljus i Öster är organiserat, ta del av våra offentliga handlingar och läsa våra vägledande dokument.

VÅRA STADGAR. I stadgarna regleras namn, syfte, beslutsgång och styrelse. Antagna 2017.


LAUSANNEDEKLARATIONEN. Trosförklaring utifrån vilken Ljus i Östers arbete grundar sig.

ÅRSREDOVISNING 2016. En sammanställning av Ljus i Östers räkenskaper och förvaltning.

VALBEREDNING. Katrin Bjuhr, katrinbjuhr@yahoo.se
Billy Johansson, Lisa Nordström


REVISOR. Akt. revisor: Erik Albenius, PwC AB
Lekmannarevisor: Michael Rudin

ÅRSREDOVISNING 2016. En sammanställning av Ljus i Östers räkenskaper och förvaltning.

FÖLJ VÅRT ARBETE