ORGANISATION

Här kan du se hur Ljus i Öster är organiserat, ta del av våra offentliga handlingar och läsa våra vägledande dokument.

VÅRA STADGAR

I stadgarna regleras namn, syfte, beslutsgång och styrelse. Antagna 2015.

Ladda ner

LAUSANNEDEKLARATIONEN

Trosförklaring utifrån vilken Ljus i Östers arbete grundar sig.

Läs deklarationen

ÅRSREDOVISNING 2016

En sammanställning av Ljus i Östers räkenskaper och förvaltning.

Ladda ner

REVISOR

Akt. revisor: Erik Albenius, PwC AB
Lekmannarevisor: Michael Rudin

VALBEREDNING

Katrin Bjuhr, katrinbjuhr@yahoo.se
Billy Johansson
Vakant

ÅRSREDOVISNING 2015

En sammanställning av Ljus i Östers räkenskaper och förvaltning.

Ladda ner