ORGANISATION

Här kan du se hur Ljus i Öster är organiserat, ta del av våra offentliga handlingar och läsa våra vägledande dokument.

VÅRA STADGAR

I stadgarna regleras namn, syfte, beslutsgång och styrelse. Antagna 2015.

Ladda ner

ÅRSREDOVISNING

En sammanställning av Ljus i Östers räkenskaper och förvaltning.

Ladda ner

LAUSANNEDEKLARATIONEN

Trosförklaring utifrån vilken Ljus i Östers arbete grundar sig.

Läs deklarationen

REVISOR

Akt. revisor: Erik Albenius, PwC AB
Lekmannarevisor: Michael Rudin

VALBEREDNING

Katrin Bjuhr, katrinbjuhr@yahoo.se
Lars Levén
Robert Södertun