​SIBIRIEN (OCH MONGOLIET)

Sibirien är kyla, tundra, taiga och ett kargt klimat. Här finns små isolerade samhällen som bara går att nå vissa tider på året, men också storstäder. Den ortodoxa tron har inte haft samma påverkan som i andra delar av Ryssland. Här lever mycket schamanism och ockultism kvar och alkoholismen här är kanske mer utbredd än någon annanstans i Ryssland.

Många evangeliska församlingar har därför med stor framgång startat rehab-verksamhet för missbrukare, vilket har lett till att många församlingar växer – speciellt i städerna. I framförallt norra Sibirien finns onådda folkgrupper, varav en del är nomadiserade.

Vi understödjer ett 40-tal nationella arbetare som försöker nå onådda folkgrupper och starta församlingar. I tibetan-buddhistiska Burjatien arrangerade vi den första registrerade internationella bibelskolan i Ryssland som sedan har fortsatt att locka elever år efter år, även från närbesläktade Mongoliet. Vi har också stöttat barnläger i Sibirien och Mongoliet.

När Mongoliet frigjorde sig från det sovjetiska inflytandet i början av 1990-talet fanns det inga kända troende i landet. Idag finns det minst 60 000 och församlingar har startats över hela landet. Nu brinner brinner dessa troende mongoler för att föra evangeliet om Jesus Kristus till alla de folkgrupper som Djingis Khan en gång härskade över. Vi understödjer sex nationella arbetare som arbetar i avlägsna delar av landet och i utlandet.

SAMMANFATTNING:
- Stödjer ett 40-tal nationella arbetare
- Anordnar bibelskola
- Ger stöd till barnlägerverksamhet i Sibirien och Mongoliet (omkring 60-70 läger/år)
- Stödjer rehab och socialt arbete

FÖLJ VÅRT ARBETE


​GE EN GÅVA

  • 2017-11-20