​SLAVISKA OMRÅDEN

I Ryssland, Ukraina och Vitryssland bor den största delen av den slaviska befolkningen. Här är den ortodoxa kyrkan stark, men den evangeliska kyrkan står på egna ben. På flera håll i området har den evangeliska kristenheten vuxit starkt sedan Sovjetunionens fall. Härifrån har det också sänts ut hundratals församlingsgrundare till grannländerna.

Vi arrangerar regelbundet missionsbibelskolor i Kiev för att träna elever som kan nå ut till onådda folkgrupper i grannskapet. Dessa elever åker på praktik i Kaukasien, Volga/Ural-området och Balkan. Vi understödjer ett 20-tal arbetare i de slaviska områdena. En del arbetar med att öka missionsintresset, andra arbetar med marginaliserade grupper som romer och judar och ytterligare andra arbetar med barnverksamhet och fängelsemission.

Vår största insats i området, räknat i ekonomiskt stöd, består i hjälp till dem som drabbats av kriget i östra Ukraina. Vi hjälper både de som flytt till västra Ukraina, de som flytt till Ryssland och de som bor kvar i de krigsdrabbade områdena där samhällets infrastruktur inte längre fungerar. Sedan konflikten startade har vi bidragit med över en miljon kronor.

Vi producerar även en tidning på ryska, i samarbete med partners i Ryssland och Ukraina, vars syfte är att inspirera till mission. Också en barntidning på ryska är vi med och bekostar produktionen av.

FÖLJ VÅRT ARBETE


​GE EN GÅVA

  • 2017-11-20