TILL DE ONÅDDA

Jesus kallade sina efterföljare att gå ut med det glada budskapet till hela världen, till alla etniska grupper. Det är därför vi prioriterar de onådda folkgrupperna. Det gör vi genom att stödja nationella arbetare, som redan kan språket och kulturen. Många av de drygt 250 personer vi stödjer har också gått en av de missionsbibelskolor vi anordnar, för att lära sig att grunda församlingar bland onådda folkgrupper. Vi är också med och stödjer bibelöversättningar så att minoriteter ska kunna läsa Bibeln på sitt eget modersmål. Lär känna några av de folkgrupper som vi arbetar för att nå med evangeliet.