SÅ ARBETAR VI

Ljus i Öster arbetar genom nationella medarbetare för att nå onådda folkgrupper med evangeliet. Vi tror på att stödja människor som känner till det folk och den kultur de arbetar i. Dessutom räcker våra insamlade medel till att understödja betydligt fler personer, jämfört med om vi hade sänt ut missionärer från väst.

De flesta av våra nationella medarbetare arbetar med församlingsgrundade verksamhet, ofta utsända av lokala församlingar. Arbetet kan innefatta allt från direkta evangelisationskampanjer till lägerverksamhet.

För att utrusta och träna nya medarbetare arrangerar Ljus i Öster en rad missionsbibelskolor. Dessa arrangeras i områden där det finns en hög koncentration av onådda folk eller många intresserade missionärskandidater.
Ljus i Öster har valt att inte söka ekonomiska bidrag från SIDA av den enkla anledningen att våra organisationer i grunden har olika mål. SIDA är en biståndsorganisation och även om Ljus i Öster är involverade i en rad sociala projekt är vårt yttersta mål att berätta de goda nyheterna om Jesus.