​VOLGA-URAL

Detta område ligger i centrala Ryssland, i gränslandet mellan Europa och Asien. Bergskedjan Ural utgör områdets västliga gräns och sedan följer området floden Volga ner till Kaspiska havet. Det är en relativt välmående del av Ryssland med stora industristäder, samtidigt som det alltid varit ett starkt fäste för kommunism och ateism.

Utöver ryssar finns det två slags ursprungliga folkgrupper i området. Det är dels de turkbesläktade folken som är muslimska och dels de finsk-ugriska som är ortodoxa med ganska kraftig inblandning av schamanism. De turkbesläktade folken i området består av omkring 10 miljoner människor och delrepublikerna Tatarstan och Basjkortistan anses vara ett centrum för islam i Ryssland. De finsk-ugriska folkgrupperna, som språkligt är besläktade med finskan, estniskan och ungerskan, är 3-4 miljoner.

De turkbesläktade folkgrupperna betraktas i stort sett som onådda, vilket även gäller de flesta finsk-ugriska. Till exempel hör mordviner och marier till de folkgrupper i hela Europa som har lägst andel evangeliskt kristna. Däremot har man sett ganska många udmurter komma till tro.

Vi understödjer ett 20-tal nationella arbetare i området samt en missionsbibelskola som utrustar folk för att arbeta bland dessa folkgrupper. Vi stödjer också en del sociala projekt samt bibelöversättning och tryckning till några av språken.

SAMMANFATTNING:
- Stödjer ett 20-tal arbetare
- Anordnar missionsbibelskola och ledarträning för kvinnor
- Stödjer en del sociala projekt
- Bidrar till översättning av Bibeln till vissa minoritetsspråk och tryckning av dessa biblar
- Driver en evangeliserande hemsida för de finsk-ugriska folken, www.elupuu.org

FÖLJ VÅRT ARBETE


​GE EN GÅVA

  • 2017-11-20