juni 20

89-årig baptistpastor bötfälld

Blogg

0  comments

Vakter Kazakstan

89-årig baptistpastor bötfälld

Den 89-årige, kazakiske pastorn Jegor Prokopenko fick i slutet av maj böter för att ha lett ett kristet möte, berättar Forum 18. Han tillhör landets oregistrerade baptister som vägrar att söka tillstånd för sina samlingar och som inte heller betalar de böter som de åläggs.

Söndagen den 22 maj stormade en polisofficer och tre civilklädda män in i det hem där Prokopenko, tillsammans med sina kristna vänner, firade gudstjänst. Efter mötets slut förhördes de närvarande och senare samma dag fick Prokopenko veta att han är skyldig att betala motsvarande 550 euro i böter.

Det var inte första gången den kazakiske pastorn hamnade i myndigheternas straffregister. Under Sovjetåren spenderade han sammanlagt sex och ett halvt år i fängelse.

När Kazakstans lag som rör religiösa frågor röstades igenom 2011 innebar det restriktioner i människors religiösa rättigheter, berättar Forum 18. Lagen tvingar bland annat religiösa grupper att söka tillstånd för sina samlingar och för den lokal där de vill mötas. Landet försvarade lagändringarna 2011 med att de var nödvändiga för att bekämpa religiös extremism. Nu vill staten införa ytterligare restriktioner för religiösa grupper, efter att sex personer dödats den 5 juni i ett dåd som staten utan tydliga bevis beskrev som ett uttryck för just religiös extremism.

Sedan december 2014 har Forum 18 noterat 32 fall i Kazakstan där människor dömts på grund av att de utövat sina religiösa rättigheter. De flesta har blivit fängslade.

DELA GÄRNA ARTIKELN I SOCIALA MEDIER!

0 shares

Läs de senaste blogginläggen

Från utkastad till utsänd

Från utkastad till utsänd

Sommarjobbare till konferenser

Sommarjobbare till konferenser

Direktor

Direktor