Tack igen för ditt stöd!

I flera av de områden som vi arbetar i har det den senaste tiden blivit fler och fler inskränkningar när det gäller mission. Lagar stiftas som gör det svårare för kristna i väst att samarbeta med kristna i öst. Religionsfriheten trycks undan och kontrollerna av evangeliskt kristet arbete ökar. Mitt i detta allvarliga läge var det oerhört befriande att lyssna till våra partners frimodiga bekännelse. Bara för att religiösa inskränkningar ökar betyder inte det att människors hjärtan stängs. Evangeliet är den bästa gåva vi kan ge till människor, och därför behöver vi göra allt vi kan för att se till att det erbjuds dem. 


Detta är också någonting vi gör tillsammans med våra partners. I Ryssland arbetar man just nu frimodigt med att utforma strategier kring hur nya folkgrupper ska nås och hur nya församlingar ska planteras. Genom stöd från Ljus i Öster genomförs utbildning och träning av människor med fokus på att nå onådda folk i Sibirien, Basjkirien och norra Kaukasusområdet. På samma sätt fortsätter våra nationella missionärer i Kina att outtröttligt nå ut med evangeliet till olika muslimska- och buddhistiska folkgrupper. Det är med stor glädje vår kontakt i Kina bland annat berättade om vissa tibetanbuddhister som på senare tid kommit till tro på Jesus. Här handlar det inte om några stora skaror. Men en efter en lämnar man sin gamla religion för att omfamna relationen till Jesus. Genom våra kinesiska kontakter är vi också med och når in med evangeliet i Nordkorea. Här samtalade vi även om att fördjupa vårt engagemang på olika sätt. På grund av säkerhetsskäl går det dock inte att nämna något om detta. Men ett är säkert: Det finns inga stängda områden för evangeliet!


Tack för att du står med oss i arbetet för människors frälsning!


I flera av de områden som vi arbetar i har det den senaste tiden blivit fler och fler inskränkningar när det gäller mission. Lagar stiftas som gör det svårare för kristna i väst att samarbeta med kristna i öst. Religionsfriheten trycks undan och kontrollerna av evangeliskt kristet arbete ökar.

Mitt i detta allvarliga läge var det oerhört befriande att lyssna till våra partners frimodiga bekännelse. Bara för att religiösa inskränkningar ökar betyder inte det att människors hjärtan stängs. Evangeliet är den bästa gåva vi kan ge till människor, och därför behöver vi göra allt vi kan för att se till att det erbjuds dem.

Detta är också någonting vi gör tillsammans med våra partners. I Ryssland arbetar man just nu frimodigt med att utforma strategier kring hur nya folkgrupper ska nås och hur nya församlingar ska planteras. Genom stöd från Ljus i Öster genomförs utbildning och träning av människor med fokus på att nå onådda folk i Sibirien, Basjkirien och norra Kaukasusområdet.


På samma sätt fortsätter våra nationella missionärer i Kina att outtröttligt nå ut med evangeliet till olika muslimska- och buddhistiska folkgrupper. Det är med stor glädje vår kontakt i Kina bland annat berättade om vissa tibetanbuddhister som på senare tid kommit till tro på Jesus. Här handlar det inte om några stora skaror. Men en efter en lämnar man sin gamla religion för att omfamna relationen till Jesus. Genom våra kinesiska kontakter är vi också med och når in med evangeliet i Nordkorea. Här samtalade vi även om att fördjupa vårt engagemang på olika sätt. På grund av säkerhetsskäl går det dock inte att nämna något om detta. Men ett är säkert: Det finns inga stängda områden för evangeliet!

Tack för att du står med oss i arbetet för människors frälsning
!

Följ vårt arbete via din e-post!

x