mars 20

Aldrig ensam i tjänst för Gud

Blogg

0  comments

En hel familj blev troende när Oleg satsade på att starta en hemförsamling i Sibirien. 

Församlingar i Sibirien växer fram och fler och fler människor, som aldrig hört om Jesus, nås av evangeliet. Ljus i Öster har haft möjligheten att få stå med och stötta i inledande stadiet av flera församlingsplanteringar. En av flera etablerade församlingar i vårt nätverk i Sibirien startades och leds av Oleg. Han skriver till oss om den stora längtan att få nå fler människor och nämner hur viktigt det är att hålla fast vid missionsbefallningen. Deras stora böneämne är att hitta en fulltidspastor som ska leda församlingen så den håller ihop och fortsätter sprida evangeliet om Jesus.

Allting började med att Oleg och hans familj öppnade upp sitt hem och började samla till gudstjänster tillsammans med människor i närheten. Människor kom till tro och utifrån detta har församlingen vuxit och mynnat ut i flera verksamheter. Verksamheter som söndagsskola, socialt arbete och regelbundna böne-och bibelstudiekvällar, utöver söndagsgudstjänst, har blivit en del av församlingens vardagsrutin.

Det har varit fokus på att vid olika tillfällen betona vikten av att bygga upp församlingen tillsammans, och det har de gjort utifrån olika bibliska material om församlingsbygge. De försöker nå människor på nya sätt och har därför startat en egen Youtube-kanal. Där når de ut med olika budskap och predikningar, vilket ger en spridning av Guds ord även till de människor som inte har möjlighet att ta sig till en gudstjänst eller ett bönemöte. De inspireras av olika högtider som teman och har blivit förvånade över hur många som har nåtts av filmerna. Olegs son använder sig också av Youtube-kanalen och försöker hitta på nya, kreativa sätt att berätta om Jesus via filmer som han publicerar. Detta är något de vill satsa ännu mer på för att nå ut med evangeliet. 

Det finns en längtan och ett driv i församlingen som möjliggör att Gud kan få beröra nya människor och tala in i deras hjärtan. Och det är fantastiskt att få höra att församlingen blomstrar; många människor kommer till tro eller får påbörja sin resa mot att lära känna Jesus och upptäcka vem han är.

Nyligen har alla från en och samma familj fått höra om Jesus och de tog emot honom som Herre i sina liv. Nu är hela den familjen engagerad i olika delar av församlingens arbete och tillsammans med Oleg och flera andra sprider de Jesu ord och kärlek till människor som aldrig tidigare har fått höra om honom. Det finns även ett samarbete med andra församlingar i närheten för gemensamma projekt. 

När ett arbete blomstrar är det lätt att tro att allt fungerar enkelt, men ingenting vi gör i Guds rike står utan utmaningar. Början av 2022 var en intensiv period för Oleg och hans familj. Alla samlingar och verksamheter i församlingen hölls i deras hem och det var också just familjen som var ansvariga för allting. Det började bli tungt för dem att vecka efter vecka stå ansvariga för hela församlingens arbete. Efter en tid av slitsamt jobb och bön till Gud om att få en mer hållbar vardag blev de väldigt lyckliga över att Gud manade på församlingsmedlemmarnas hjärtan. Inte bara att Gud talade till dem utan också att de agerade på Guds tilltal. Medlemmar tog initiativ och började kliva in i uppgifter och axla ansvar och ledarskap i olika delar av verksamheterna. Nu är arbetet mer jämnt fördelat över medlemmarna och allt ansvar ligger inte enbart på Oleg och hans familj. 

Det är en påminnelse om att vi aldrig står själva i tjänst för Guds rike utan vi är beroende av varandra. Tillväxt är fantastiskt men det innebär också att det kommer nya utmaningar och situationer där det blir viktigt att inte agera ensam utan se till att den kristna gemenskapen bär bördorna tillsammans. För visst är det så Paulus uppmanat oss: Vi behöver bära varandras bördor för att vi lever tillsammans och har möjligheten att påverka varandra. Oleg och hans församling visar hur det ser ut när Guds kärlek drar igenom och får bära frukt i människors liv.

Namnet är ändrat av säkerhetsskäl.

DELA GÄRNA ARTIKELN I SOCIALA MEDIER!

0 shares

Läs de senaste blogginläggen

Gud – en kärleksfull pappa

Gud – en kärleksfull pappa

Bibeln – världens mest klassiska bok

Bibeln – världens mest klassiska bok

Viktor vittnar om mirakler och Guds godhet

Viktor vittnar om mirakler och Guds godhet