februari 22

Är den väg som leder till livet för dåligt skyltad?

Blogg

0  comments

Har du någon gång råkat ut för att en färdväg varit dåligt skyltad? Det har jag. Faktum är att jag varit med om det flera gånger. Numera händer det inte så ofta, eftersom jag vanligen kör via GPS. Men backar jag några år hände det lite då och då. Vid några tillfällen handlade det om att buskar och träd fått växa sig allt för lummiga, så att de helt enkelt dolde den viktiga vägmarkeringen för mig. Ett par gånger handlade det om sabotage. Någon hade helt enkelt ändrat riktningen på den vägskylt som pekade ut målet för min körning, för att medvetet förvilla. Ytterligare andra gånger var det bara dåligt skyltat. Oavsett om den dåliga skyltningen var gjord medvetet eller omedvetet doldes den rätta vägen för mig, vilket ledde till att jag hamnade fel och behövde orientera mig rätt igen.

I 2 Korintierbrevet 4:3 beskriver Paulus att även evangeliet kan döljas. Konsekvensen av ett dolt evangelium är dock mycket värre än en gömd vägskylt. Om evangeliet är dolt så är det dolt för dem som går förlorade. I Romarbrevet 10:14-15 fortsätter Paulus med att förklara att enda vägen för att människor ska kunna komma till tro på Jesus och åkalla Hans namn beror på om någon predikar budskapet om Honom. Gud har alltså valt att uppenbara sin frälsning genom evangeliets förkunnelse. Evangeliet är de goda nyheterna om att Jesus Kristus har kommit för att rädda och frälsa världen, och att det bara är i Honom som frälsningen finns. Men detta är bara goda nyheter såvida människor faktiskt får höra om det. Därför behöver vi som kristna prioritera mission. Men det räcker inte med att vi bara kallar det mission. Vi behöver se till att den mission som vi prioriterar faktiskt handlar om att evangeliet blir presenterat.

I Nya testamentet varnar Paulus oss ifrån att förkunna ett annat evangelium än det sanna evangeliet. Ibland är jag rädd för att det är just det vi gör. När den kristna missionen fokuserar annat än det enkla evangeliet tenderar vi att späda ut dess innehåll och ta död på dess kraft. Vi döljer helt enkelt evangeliet för de som går förlorade. Frälsningsarméns grundare William Booth, som levde på 1800-talet, uttalade sig vid något tillfälle om den största faran för kristenheten i den sista tiden. Han förutsåg då att det skulle bli religion utan den helige Ande, kristendom utan Kristus, förlåtelse utan ånger, frälsning utan pånyttfödelse och himmel utan helvete.

Oavsett om vi känner igen oss i Booths beskrivning eller inte, tror jag att vi behöver påminna oss om det evangelium som vi tror på och som vi är kallade att ge vidare. Självklart kan kristen mission inkludera mer än evangeliets förkunnelse, såsom social hjälp, stöd till mänskliga rättigheter och demokratiseringsprocesser. Men om inte evangeliets förkunnelse är själva grunden i det arbete som utförs är det inte i biblisk mening någon kristen mission vi utför. Det innebär inte att dessa områden är oviktiga.

Men det innebär att de är otillräckliga i sig själva för att föra en människa till tro på Jesus Kristus. Det unika med den kristna missionen handlar därför om det evangelium vi förkunnar.

Evangeliet om Jesus Kristus är Guds kraft till frälsning för den som tror, och vi måste göra allt vi kan för att inte dölja det för människor. Låt
oss prioritera mission som sprider det sanna evangeliet, så att människor finner den väg som leder till livet!

DELA GÄRNA ARTIKELN I SOCIALA MEDIER!

0 shares

Läs de senaste blogginläggen

Från utkastad till utsänd

Från utkastad till utsänd

Sommarjobbare till konferenser

Sommarjobbare till konferenser

Direktor

Direktor