​BÖNENÄTVERK

Ljus i Östers bönenätverk är med och ber för aktuella utmaningar och tacksägelseämnen i fält.

Anmäl dig nedan för att få regelbundna utskick och var med och lyft arbetet inför Herren! 


​ANMÄL DIG