januari 19

Därför finns så många onådda folk i Kaukasien

Blogg

0  comments

Kaukasien är ett område som ligger mellan Svarta havet och Kaspiska havet. Regionen består av flera olika länder och många olika folkgrupper. Det bor ungefär 35 miljoner människor och över 100 olika etniska grupper i området. Kaukasien har influerats av olika religioner och kulturer genom historien, som har bidragit till att området är mycket mångkulturellt. I början av 300-talet var det kristendomen som var dominerande, främst i Armenien; Islam tog över på 600-talet och på 1200-talet kom starka influenser från mongolerna med lamaism och buddhism. Efter Sovjetunionens sammanbrott är det ateism och materialism som har påverkat området. Detta har också skapat olikheter, med konflikter och krig som konse- kvenser. Det handlar om både religiösa och politiska konflikter.

Ljus i Öster jobbar i första hand genom enskilda nationella missionärer i delrepublikerna i Ryssland. De finns få troende i området och mycket är pion- järarbete. Vi jobbar bland onådda folkgrupper och arbetet ser olika ut beroende på plats. Ofta handlar det om att bygga relationer och smälta in bland folket. Det innebär att man arbetar med få personer, det är ett djupgående relationsbygge som är grunden för evangelisation i dessa områden. Våra lokala missio- närer kan också nå ut genom kulturellt arbete eller idrottsaktiviteter. I vissa fall kan det handla om att man ordnar turistresor i landet.

I Armenien stöder vi en bibelskola, som tränar bli- vande missionärer till att både tjäna sitt eget land och de länder som ligger runtomkring. Dessutom stöttar Ljus i Öster bibelöversättning till olika kaukasiska språk och vi har också hjälpt till med sociala insatser såsom Rehabcenter och stöd under Coronakrisen. Vi har haft arbete i Georgien och Azerbajdzjan men för tillfället har vi inga projekt i dessa länder.

Vissa regioner är så stängda att ingen utifrån får bo bland folket, om inte Gud själv öppnar en dörr för att komma in. Dessutom dominerar extrem islam på många ställen och man råder att inte åka dit utan en kontakt på plats. Det visar på vikten av att arbeta med lokala medarbetare. Det finns en anledning till att så många är onådda i Kaukasien; det är helt enkelt svårt att komma intill folken.

Ljus i Öster har nationella missionärer bland de onådda folkgrupperna tjetjener, ingusjier, kabardiner, lezginer, avarer, azerer, darginer och balkarer. Det är islam som är den dominerande religionen bland alla dessa folkgrupper. Antalet evangeliskt kristna varierar från några få, till några tusen. Endast två av dessa folkgrupper, tjetjener och azerer, har hela Bibeln
på sitt modersmål. Många kaukasiska folk har inte någon text från Bibeln på sitt eget språk, vissa har utdrag och andra kan ha Nya testamentet.

Fem saker du kan göra för folken i Kaukasien:

1. Tacka Gud för att ingen folkgrupp, oavsett hur liten eller stor, är glömd av Herren.
2. Be att det ska bildas kristna livskraftiga nationella församlingar bland vart och ett av dessa folk.
3. Be att evangeliets underbara budskap ska nå varje människa inom dessa folkgrupper.
4. Be för översättningsarbetet av Bibeln och distribu- tionen av biblar och kristen litteratur.
5. Ge en gåva till Ljus i Östers missionsarbete
i Kaukasien
.

DELA GÄRNA ARTIKELN I SOCIALA MEDIER!

0 shares

Läs de senaste blogginläggen

Från utkastad till utsänd

Från utkastad till utsänd

Sommarjobbare till konferenser

Sommarjobbare till konferenser

Direktor

Direktor