december 18

De gick ut ur kyrkan och in i hemmen

Blogg, Centralasien, Okategoriserade

0  comments

När medlemsantalet minskade bestämde sig församlingen för att människors frälsning var viktigare än traditionella metoder att bygga kyrka på. Läs om ett nytt projekt vi stödjer i Centralasien.

Tillväxten stannade vid 250 medlemmar. En efter en flyttade utomlands för att det inte fanns några jobb. När 50 av de mest engagerade medlemmarna hade flyttat, började pastorn och några till fundera på kyrkans framtid.

De flesta i området är muslimer, och för dem är det en stor barriär att kliva över tröskeln till en kyrkobyggnad. Hur skulle de få höra evangeliet, bli frälsta, och dessutom engageras att nå fler? Kanske behövdes en helt ny strategi för att nå ut, nya former, eller ett helt nytt sätt att bygga kyrka på?

– Istället för att vänta på att människor ska komma till vår kyrkobyggnad, så insåg vi att vi behövde gå till dem, säger pastorn som inte kan nämnas vid namn av säkerhetsskäl.

De ville vara en missionsbaserad församling och hade hört talas om en strategi som kallas DBS, lärjungaträning med fokus på bibelberättelser, som de började använda sig av.

– När vi möter en familj börjar vi bygga relationer med dem, sedan frågar vi om de vill studera Bibeln tillsammans med oss. Om de säger ja, startas en grupp i deras hem. Tar familjen sedan emot Jesus finns en grund för en hemförsamling. Det blir naturligt eftersom DBS-strategin hjälper dem att börja dela Bibelns sanningar med sina grannar före de blir frälsta. Inga byggnader behövs – eller snarare – vi bygger in kyrkan i deras egen kultur.

Väldigt snabbt blev 7 personer frälsta och det senaste året har hela 40 grupper startats. Personer som brinner för mission har åkt till andra städer och startat grupper, och det finns nu visioner om att nå hela landet. Men trots det vill många i kyrkan fortsätta göra som de gjorde tidigare.

– Vi är en klassisk kyrka men försöker alltså inte- grera våra nya strategier där med, inte bara i grupperna, och förändra sättet vi bygger kyrka på. Men det tar tid. Vi berättar för medlemmarna att vi inte kan använda våra gamla metoder för att nå folk i avlägsna områden. Ungefär 30 % är på hittills och har accep- terat visionen, säger pastorn.

Det är egentligen inte tillåtet att träffas i hemmen och ha barn med på samlingar. Det är inte heller tillåtet med religiösa aktiviteter i den södra delen av landet, dit de nu börjat skicka folk. Med andra ord finns det mycket att be för, men också mycket att tacka för. Målet är att plantera församlingar i hela landet, och tre städer är i fokus just nu. Ljus i Öster började stödja projektet från och med år 2020.

– En dag när jag bad, talade Gud till mig och frågade: Kan du be att 100 000 kommer till tro under din livs- tid? Det kunde jag inte. Men nästa dag kom frågan igen och jag insåg att det var Gud som ville att jag skulle göra det… Nu ber vi som kyrka att 100 000 ska komma till tro på Jesus Kristus.

Pastorn berättar hur det går till när grupperna samlas:

Småprat och te

Vi åker hem till familjen och anpassar oss till deras kultur. Vi dricker te, frågar hur de mår, pratar om vädret och allt möjligt. Enligt Bibeln är vissa människor förberedda av Gud och Jesus säger att vi ska leta efter dem, gå till deras hus och stanna där.

Tacksamhet och oro

Vi frågar dem vad de är tacksamma för och ställer konkreta frågor för att hjälpa dem att komma igång och berätta. Sedan frågar vi om de har något de är oroliga för, och de får sätta ord på sina utmaningar. Sekunden före har vi pratat om hur god Gud är, och genom det föds tro. Sedan frågar vi om vi får be för dem, och ber kort: ”Gud som skapat himmel och jord, hör vår bön…” Ofta får vi bönesvar direkt. En tjej som vi bad för såg Jesus komma in i rummet och ropade ut: ”Jag tror för jag ser Honom!” Sedan började hon profetera över teamet som bett för henne.

Bibelläsning och Gudsbild

Vi förklarar att dessa berättelser har kraft att förändra liv och frågar om de vill höra. De första 15 texterna handlar om att lära känna vem Gud är i Gamla testamentet, så att de förstår att Gud är annorlunda än Allah. När vi kommer till Nya testamentet och Jesus, efter 15 veckor, har de all bakgrundsinformation de behöver gällande vem Gud är. Många muslimer har lätt att förstå och ta till sig Gamla testamentet, men det stora avgörandet kommer med berättelserna om Jesu liv. Medan många blivit frälsta, har vissa grupper fått lägga ner när de kommit till Jesus, på grund av de starka reaktionerna.

Förstå och dela vidare

Efter att vi läst försäkrar vi oss om att de förstått budskapet genom att be dem återberätta. Vi pratar om principerna de lärt sig denna gång, och uppmuntrar dem att börja använda dessa i sitt vardagliga liv. De får också fatta ett beslut under samlingen att förändra något i sitt liv. Slutligen ber vi dem dela vidare för andra vad de nu fått. Det är viktigt att människor inte bara blir åhörare utan att de engageras och blir delaktiga.

DELA GÄRNA ARTIKELN I SOCIALA MEDIER!

0 shares

Läs de senaste blogginläggen

Från utkastad till utsänd

Från utkastad till utsänd

Sommarjobbare till konferenser

Sommarjobbare till konferenser

Direktor

Direktor