januari 3

Den livgivande läsningen

Blogg

0  comments

Ljus i Öster stöttar flera olika bibelöversättningsprojekt. Dels genom Institutet för Bibelöversättning (IBT) som översätter Ordet till icke-slaviska språk för människor i Ryssland och i närliggande länder, dels genom olika aktörer som översätter Bibeln till kinesiska minoritetsspråk. Exempel på språk är lezginska, avariska, komi och uiguriska.  

Vi har samtalat med Tanya som arbetar på informationsavdelningen på IBT i Moskva, för att ta reda på mer om arbetet och varför de brinner för att översätta Bibeln till minoritetsspråk.  

Varför tror du att det är viktigt att översätta Bibeln? 

– Det finns många varierande svar på den frågan. Jag är kristen och personligen tror jag på att genom Bibeln lär vi känna Guds vilja och kan kommunicera med Kristus. Alla har inte möjlighet eller kapacitet att lära sig hebreiska eller grekiska och därför är det viktigt att ha tillgång till Bibeln på ett språk som man förstår mest. Om man frågar vårt team eller läsare av översättningar, kan svaret på den frågan variera. Vissa säger att Bibeln är ett världsarv och varje kulturell person borde vara bekant med den. Andra påpekar att översättning av Bibeln är det bästa sättet att bevara ett minoritetsspråk som är hotat.

Vissa översättare ger överraskande vittnesbörd om att genom arbetet med att översätta Bibeln har de fått bättre förståelse för sin egen kultur och identitet. Vissa team-medlemmar säger att de arbetar med bibelöversättning för att Gud är en för alla och Bibeln hjälper dem i det personliga sökandet efter sanningen, även om de inte är kristna utan är muslimer, buddhister, och så vidare.

Vi har fått vittnesbörd från muslimer som säger att psalmer som är översatta är en källa till inspiration för deras personliga böner, eftersom de traditionellt hanterar texter på arabiska. De kan dessa utantill på arabiska men förstår inte innebörden. Översättare som arbetar på IBT är inte nödvändigtvis kristna utan vi har icke-troende, sekulära forskare, muslimer, buddhister, kristna från både evangeliska och ortodoxa traditioner bland våra översättare. Endast våra bibeltolkare, så kallade exegeter, måste vara kristna.  

Hur fungerar processen vid bibelöversättning och hur lång tid tar det?  

– Bibeln är komplex och översättningen tar lång tid, i genomsnitt 20 år om allt går bra, och det är många männi­skor som är involverade. De är bibeltolkare, översättare, språkvetare och fälttestare som arbetar med att få fram bibeltexter översatta till nya språk innan dessa kan korrekturläsas och tryckas.  

Vilka svårigheter finns det? 

– Det största är nog svårigheten med att hitta alla team-medlemmar som behövs i arbetet. Till exempel saknar vi fälttestare i många projekt, som ska testa översättningen bland befolkningen som talar ett visst språk. Det är speciellt påtagligt i muslimska regioner där människor kan ha negativa förutfattade meningar om Bibeln.

När teamet har en duktig och hängiven bibeltolkare och översättare, är det en välsignelse. De är nyckelpersoner i projektet. Om vi inte har sådana personer, om de kommer och går, då är översättningstakten låg och med varje ny team-medlem måste man gå igenom de gamla översättningarna innan man kan fortsätta. I vissa projekt kan team-medlemmarna utsättas för förföljelse, i andra behöver de lämna på grund av säkerhetsrisk. Ibland blir de sjuka eller till och med dör, då kan arbetet plötsligt stanna upp. Ni ser att under 20 år kan allt hända!  

– När vi jobbar med språk som hotas av att försvinna för att de är så små, är det helt enkelt mycket svårt att hitta människor som kan språket tillräckligt bra för att översätta. Sedan är det svårigheter med ekonomin, de allra flesta bibelöversättare har andra jobb vid sidan av för att kunna försörja sig. Den som jobbar med översättningen måste ofta åka långa sträckor till avlägsna platser, där folk som talar minoritetsspråket bor, dit man måste ta sig med båt eller i vissa fall med helikopter. Långa resor tar tid som kan vara svår att hitta vid sidan av ett annat jobb. För att sedan också ta hänsyn till temperaturskillnader och extremväder som gör att det överhuvudtaget inte går att resa vissa månader.  

– Det finns också ett problem med att många översättare inte behärskar datorer som behövs för arbetet och lära ut det tar tid, utöver det att internetuppkopplingen kan vara dålig och det påverkar såklart samarbetet mellan personer som är involverade i översättningen. I områden med höga berg och låga temperaturer kan internet sluta fungera. Vissa översättare måste då resa till närliggande städer för att arbeta via internet. 

Hur hanterar ni dessa svårigheter? 

– Alla problem är unika och därför är också lösningarna unika. Det enda gemensamma sättet att övervinna svårigheter är genom bön. Många vänner till IBT över hela världen är förenade i bön för arbetet med bibelöversättning.  

Var med du också! Be för folken som saknar Bibeln på sitt eget språk och för hjältarna som jobbar med att översätta den. Ge till arbetet. Swisha en gåva till 900 36 25, märk din gåva med ”Bibelöversättning”. 

Foto: IBT

DELA GÄRNA ARTIKELN I SOCIALA MEDIER!

0 shares

Läs de senaste blogginläggen

Gud – en kärleksfull pappa

Gud – en kärleksfull pappa

Bibeln – världens mest klassiska bok

Bibeln – världens mest klassiska bok

Viktor vittnar om mirakler och Guds godhet

Viktor vittnar om mirakler och Guds godhet