september 2

Det tar 200 år att säga deras namn

Blogg

0  comments

Om du skulle räkna alla människor i onådda folk på jorden så skulle det ta 200 år att säga varje namn. Det är namnen på över 2 miljarder människor som inte känner Jesus. Men det stannar inte där. Det finns nämligen ingen som kan berätta! Dessa 2 miljarder känner förmodligen ingen enda som känner Jesus, och som kan dela hoppet om en frälsare. Vi pratar om hela städer, hela regioner, helt utan hopp. 

Bibeln säger: ”Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Men hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar? Och hur ska några kunna predika om de inte blir utsända? Som det står skrivet: Hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet!” Rom 10:13-15

Varje siffra i statistiken har ett namn, och Jesus känner till varenda ett. De namnen är vårt uppdrag, och vi fortsätter tills Jesu kärlek nått alla folk.
Hur definieras ett folk?
En folkgrupp är en grupp av människor med gemensam historia, språk, övertygelser och identitet. Det finns 195 länder i världen idag, men över 17 000 olika folkgrupper. I en nation kan det leva många olika folkgrupper. När Jesus sa ”gå ut och gör alla folk till lärjungar”, använde han de grekiska orden ta ethne som betyder alla etniska grupper eller folkgrupper.

Vad är ett onått folk?
Onådda innebär att mindre än 2 % av populationen är evangeliskt kristna eller mindre än 5 % nominella kristna. De är för få troende kristna för att evangelisera resten av folket. Av alla folkgrupper är mer än 7000 onådda. Det är över 2 miljarder människor*, 29,4 % av världens befolkning. Faktum är att 81 % av alla buddhister, muslimer och hinduer inte känner en enda kristen.

Är alla nådda folk kristna?
Nej. Om ett folk har 3 % evangeliskt kristna räknas det som nått, även om 97 % har en annan tro. Skillnaden är att dessa 3 % teoretiskt skulle kunna vittna, plantera församlingar och på sikt nå sitt folk, medan ett onått folk behöver stöd utifrån. Skörden är helt enkelt för stor. Av världens 7,7 miljarder invånare har drygt 2 miljarder en kristen bekännelse.

Vad finns det för hinder?
Det satsas för lite. Mindre än 1 % av insamlade medel till kristen verksamhet satsas på de onådda. Knappt 3 % av den tvärkulturella missionärsstyrkan arbetar med onådda folkgrupper. 90 % av missionärerna går till folkgrupper som redan är nådda. Av 100 missionärer är det endast 2 som går för att leva bland dessa 2 miljarder människor. Vi är över 2 miljarder kristna i världen – tänk om vi alla skulle ta ansvar för en onådd var, då skulle budskapet snart nå alla folk.

Därför vill vi säga tack till dig som prioriterar de onådda folken. Du är oumbärlig, eller som bibelordet sa: ”Hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet”.

*Egentligen 3,2 miljarder onådda enligt denna räkningsmodell. Men missionforskare brukar säga ”över 2 miljarder” när det handlar om människor som aldrig hört om Jesus, eftersom de tror att 1,2 miljarder kan ha haft möjlighet att komma i kontakt med evangelium genom media. 
Källa: Joshua project, https://joshuaproject.net

DELA GÄRNA ARTIKELN I SOCIALA MEDIER!

0 shares

Läs de senaste blogginläggen

Alla barn ska veta att Jesus älskar dem

Alla barn ska veta att Jesus älskar dem

”Detta är precis vad jag är kallad att göra”

”Detta är precis vad jag är kallad att göra”

Ungdomar möter Jesus på fotbollsplanen

Ungdomar möter Jesus på fotbollsplanen