december 2

En samlad röst

Blogg

0  comments

Missionsuppdraget kan ingen organisation fullfölja ensam. Nu börjar en ny resa med ett unikt samarbete för att nå de onådda med Jesu kärlek i hela världen. 

Svenska Evangeliska Missionsalliansen (SEMA) är ett nybildat nätverk för samfund, organisationer och församlingar med syftet att slutföra missionsuppdraget. Ljus i Öster är en av initiativtagarna och representanterna i ledningsgruppen, tillsammans med fem andra organisationer (Folk&Språk, Gå ut mission, OM Sverige, SEA, YWAM Sverige), som ska arbeta för att vittnesbördet om Jesus Kristus når ut till alla människor i världen. Tillsammans fungerar SEMA som en gemensam röst i Sverige för missionsuppdraget, genom att till exempel mobilisera missionärer, anordna evenemang, dela resurser och be tillsammans. Bibeln och Lausannedeklarationen är den ideologiska grunden för arbetet.  

Den 15 juni anordnades det första arrangemanget i SEMAs regi, en seminariedag i Linköping, med syftet att skapa en mötesplats kring missionsrelaterade frågor och tydliggöra visionen för den nybildade missionsalliansen. Eugene Bach från Back to Jerusalem, som bland annat arbetar med den underjordiska kyrkan i Kina, medverkade med att tala om vad som krävs för att fullfölja missionsbefallningen.  

Mötet öppnades med lovsång med uppmaningen att sjunga till Jesus för de onådda folken. Anders Carlsson, från YWAM Sverige, sätter sedan ord på det som förmodligen alla i rummet känner i början: det känns lite ”olagligt” att vara i samma rum, eftersom restriktionerna på grund av covid-19 nyligen hade ändrats, men det är okej och han säger: ”Gud är god och regeringen är god!”. Det var omkring 50 personer från 20 organisationer och samfund som samlades för att börja en ny resa genom dagens missionslandskap i Sverige.  

Vad är det som krävs för att fullfölja missionsbefallningen? Eugene har jobbat i Kina och tillsammans med Ljus i Öster i över 20 år, men erkänner att över tid har han blivit mer ödmjuk när han ska försöka svara på den frågan. Ju längre han umgås med kineser, märker han mer och mer hur lite det är han vet eller tror sig veta. Han säger:  

”Jag trodde att jag gillade kinesisk mat och te, men när jag flyttade till Kina och fick mat som friterad humla och te med urin i, ändrade jag min åsikt. Jag trodde att jag ogillade kineser, men nu är mina bästa vänner kineser, trots att ingen av dem har kunnat lära mig Kung fu. Mycket av det som jag trodde att jag visste har visat sig vara fel och det gäller också mission.”  

Eugene berättar om vikten av att se över sina egna bibliska övertygelser och ta reda på om de är förankrade i en kulturell kontext. I Kina har han lärt sig att ta av sina kulturella glasögon och läsa Bibeln tillsammans med den Helige Ande och varje gång läsa den som om det var första gången. Det kan leda till att ens förutfattade tolkningar blir omkullkastade. Enkelheten som finns bland kristna i Kina visar att mission inte är beroende av det som vi kan tycka är avgörande. Eugene lyfter fram att missionsbefallningens fullföljande inte är beroende av ekonomi; det är uppenbart att västvärlden inte saknar pengar, utan problemet är snarare att en mycket liten del går till de onådda. Alltså finns det ekonomiska medel och det är därmed inte största hindret för missionen. Inte heller saknas det folk som kan arbeta i fält, menar Eugene, eftersom det redan finns 78 000 evangelister tillgängliga för varje onådd folkgrupp. Det som saknas är Guds kraft. Han säger:  

”Vi kan inte fullfölja missionsbefallningen av egen kraft utan endast med hjälp av Guds Ande. Vi vill gärna göra mission till den tänkande mannens spel och därför förlorar vi varje gång. Vår identitet är andlig, vi är andliga varelser, och vi ska vara ledda av Anden och få andlig mat från Livets källa.” 

Det handlar om att lita på den övernaturliga visheten och låta Gud ladda ner kunskap in i oss från himlen. Den visheten kommer att leda oss.  

Gemenskapen och en vilja att göra arbetet tillsammans var genomgående under seminariedagen. Tanken med SEMA är att bygga och jobba tillsammans med likasinnade missionsorganisationer. Att fullfölja missionsuppdraget kan inte göras ensam. Det finns en trygghet i att utgå från samma grund för att sprida ut oss till de onådda över hela världen.  

Redan under seminariedagen välkomnades två nya organisationer som medlemmar i SEMA, Frontiers och Life Mission. Vi på Ljus i Öster fick tillfälle att sitta ner med representanterna från Life Mission (Marcus Ringbäck, Marcus Palmblad och Tamer). Life Mission är en ung organisation som funnits i fem år. Marcus Ringbäck uttryckte att de ser Ljus i Öster som en förebild. SEMA öppnar upp många möjligheter till samarbete och nätverkande mellan “unga” och “gamla” organisationer, där båda har något att lära av varandra. Ett samarbete gör att man når en större del av hela världen med evangeliet. Tamer påpekade att genom samarbete får missionsorganisationer också en starkare röst och bättre genomslag. Vi hörs mer när vi använder en samlad röst. Dessutom kan olika organisationer samarbeta i fält. Till exempel åkte nyligen en ung man från YWAM till ett land i Centralasien och genom SEMA-nätverket fick Ljus i Öster kännedom om detta samt kunde be honom att se över hur det går för våra missionärer i det landet. SEMA finns för att Jesus ska bli känd i hela världen. Det bästa sättet för missionsorganisationer att göra det på, sammanfattas fint med ett citat som Marcus Ringbäck delade med oss: “Keep your logo, get rid of your ego.” (”Behåll din logo, gör dig av med ditt ego”). 

DELA GÄRNA ARTIKELN I SOCIALA MEDIER!

0 shares

Läs de senaste blogginläggen

Gud – en kärleksfull pappa

Gud – en kärleksfull pappa

Bibeln – världens mest klassiska bok

Bibeln – världens mest klassiska bok

Viktor vittnar om mirakler och Guds godhet

Viktor vittnar om mirakler och Guds godhet