september 27

Evangeliet kan inte stoppas

Blogg

0  comments

I Sibirien tränas missionärer för att nå de onådda.

Det finns omkring hundra onådda folkgrupper i Ryssland som bekänner sig till islam, buddhism, shamanism och andra religiösa åskådningar. Ljus i Öster stödjer en missionsutbildning på en bibelskola i Sibirien, där man bland annat tränar missionärer för att nå dessa folkgrupper. De rustas för att arbeta i andra kulturer och är kallade till att fylla det enorma behov av tränade evangelister och missionärer som ska nå otillgängliga folkgrupper både i och utanför Ryssland. Hänsyn till och förståelsen för den kulturella kontexten är oerhört viktig och rätt kunskap bereder vägen för ett lyckat evangelisationsarbete.  

Målet för bibelskolans arbete är att göra namnet Jesus Kristus känt på platser där människor inte känner honom och skolan har kunnat bedriva sin verksamhet trots coronarestriktioner.  

”Evangeliet kan inte stoppas, speciellt inte från att nå dem som är i desperat behov av det”, säger vår lokale medarbetare Nikolai, som är ansvarig för bibelskolan. Han berättar att trots förbud av offentliga sammankomster sedan 9 mars 2020, har träningen fortsatt. Utbildningen sker på en digital plattform och alla föreläsningar som var planerade kunde genomföras. Dessutom har två kortsiktiga missionsuppdrag anordnats till onådda folkgrupper i Sibirien och fler planeras till bland annat Tuva och Kazakstan. I december förra året åkte en grupp missionärer från skolan till små tatarbyar, där de kunde bygga relationer, ge social hjälp, vittna om Jesus och ge ut nya testamenten på tatariska.  

Utbildningen på bibelskolan är två år. Det första året handlar om teori med inslag av praktik, medan andra året har fokus på praktik och skrivandet av examensarbete. Redan under första året kan studenterna självständigt organisera evenemang och predika evangeliet på nya platser och i nya miljöer. Kortsiktiga missionsuppdrag är obligatoriska i utbildningen. Dessa ger studenterna erfarenhet, kunskap och färdigheter som rustar dem att bli effektiva på missionsfältet. Lärare från hela Ryssland, med olika kulturella bakgrunder, lär ut och inspirerar eleverna till att arbeta med mission. De tränas i evangelisation och ledarskap, tvärkulturell kommunikation och systematisk teologi, missionshistoria, bibeltolkning och retorik. I utbildningen ingår också islams teologi, andlig bildning och hur man startar och jobbar med husförsamlingar.  

2020 påbörjade tolv elever sin utbildning på bibelskolan. Tio av dem är nu på väg att avsluta sina studier och brinner för mission. Under de två åren har de fått nödvändig kunskap och färdighet för att kunna fullfölja missionsarbetet i olika kulturer.   

Nikolai påpekar att under pandemin, när alla i hela världen möter stora svårigheter, har tvärkulturell evangelisation blivit mer tillgänglig, dels tack vare digitala plattformar, dels för att människor söker tröst och hjälp i svåra tider. Han säger:  

”I stora svårigheter är vi alla lika och det gör människor mer mottagliga för evangeliet. Det finns en öppenhet för missionsarbete just nu och vi skapar många nya relationer med hjälp av skolan och på fältet.” 

Utexaminerade elever arbetar med långsiktig mission och flera av dem bosätter sig bland de onådda folken. Nikolai refererar till Romarbrevet 7:4 och säger: ”Vi är tacksamma till Ljus i Öster för stödet till bibelskolans missionsutbildning. Vi hoppas på ett långsiktigt och givande samarbete som bär mycket frukt för Guds mission.”  

Via bibelskolan stödjer vi också tre missionärer som redan arbetar ute på fält bland minoritetsfolken. En av dem är Sergei och han berättar:  

”Jag kommer från den ryska delrepubliken Chakassien och trots att mina föräldrar inte var kristna, blev jag troende när jag var tonåring. Innan jag började studera på bibelskolan hade jag försökt på flera sätt att fullfölja min dröm om att bli missionär bland onådda folk, men jag kunde inte göra det på egen hand. Det var först efter att jag började på bibelskolan som jag insåg att jag hade en realistisk möjlighet att äntligen uppfylla min dröm. Jag fick en fullvärdig och djup teoretisk och praktisk missionsutbildning från skolan, av lärare som alla är aktiva förkunnare inom de fält de undervisar. Gud har svarat på många av mina frågor och har fördjupat min syn på kristendomen, mission och min roll i allt detta.  

Under andra läsåret hade vi större fokus på praktik. Jag skulle tillämpa det jag hade lärt mig genom ett projekt för att nå folken i Kaukasien och skriva ett examensarbete utifrån det. Vi startade en språkklubb där vi lär ut engelska. Många i Kaukasien vill lära sig prata och förstå engelska och genom arbetet med kursen kan vi stegvis forma vänskapliga relationer och på det sättet kunna berätta om Kristus, både genom ord och handling i vardagen.” 

Namnen är ändrade av säkerhetsskäl 

DELA GÄRNA ARTIKELN I SOCIALA MEDIER!

0 shares

Läs de senaste blogginläggen

Från utkastad till utsänd

Från utkastad till utsänd

Sommarjobbare till konferenser

Sommarjobbare till konferenser

Direktor

Direktor