maj 2

Evangelium till Yunnan

Blogg

0  comments

De lokala hjältarna arbetar uthålligt för att minoritetsfolken i Kina ska få läsa Bibeln på sitt eget språk.

Yunnan, som betyder ”söder om molnen”, är en provins i sydvästra Kina. Det bor över 45 miljoner människor där och området är känt för sin etniska mångfald. Bland alla provinser och autonoma regioner i Kina är det i Yunnan som det finns flest antal etniska grupper. Av landets 56 erkända folkgrupper, finns 26 etniska minoriteter i Yunnan. 

Ljus i Öster stöttar bibelöversättning till minoritetsspråk i Kina, samt produktion och distribution av Biblar, i Yunnanprovinsen. Alla de etniska minoriteter som bor i området har egna talade språk och många har även eget skriftspråk. Dessutom har nästan varje etnisk grupp i Yunnan sin egen religion som länge har varit en del av den nationella kulturen. Det finns omkring 500 000 kristna bland dessa etniska minoriteter och de flesta tillhör folkgrupperna Miao, Lisu, Yi, Jingpo, Wa, Dai, Hani, Nu, Han och Lahu. 

”Under de senaste hundra åren har många utländska missionärer sått frön i detta land och fört himlens evangelium till Yunnan. Arbetet har skördat frukt av omkring en halv miljon människor. Även om evangelisationsarbetet är svårt, har Guds nåd och välsignelse aldrig upphört för att öka antalet översättningar av Bibeln till etniska minoriteter. Att få läsa Bibeln på sitt eget modersmål ger människor en möjlighet att förstå evangeliet på ett korrekt sätt”, säger våra nationella medarbetare, Rosshur och Joseph.  

Under de senaste åren har stöd från Ljus i Öster gått till att, bland annat, sprida biblar till Miao-och Lisufolken och även till bibelstudier på deras språk. Dessutom har vi stöttat undervisningsgrupper för kvinnor från flera etniska minoriteter för att studera Bibeln. Stöd har också gått till att genomföra pastorsutbildning för dem som ska jobba med folkgruppen Miao i församlingar.

I Yunnan finns det ett krav på att 80 procent av personalen i församlingar som tillhör etniska minoriteter, måste kunna sitt eget språk eftersom många äldre och även medelålders människor i etniska minoritetskyrkor inte förstår kinesiska. Det finns 896 000 människor tillhörande folkgruppen Miao i Yunnan och ungefär 50 000 av dem är kristna. Miao-kyrkorna ligger oftast i avlägsna bergsområden och det reflekterar också deras levnadssätt. Till exempel finns det många äldre människor som aldrig har varit i städerna. 

I takt med att religiösa aktiviteter starkt begränsas i Kina, samtidigt som den digitala kommunikationen tar över och i många fall ersätter människors sociala fysiska kontakter, är församlingarna i Yunnan särskilt oroade över barnens situation. 

”I de flesta fall kan föräldrarna tillgodose barnens materiella behov, de vet vilken mat de ska äta och hur man klär sig varmt. Men ofta kan de inte se de andliga behoven som barnen har, de ser inte hur det ligger till med deras hjärtan. Det gör att många barn saknar drömmar, de läser inte böcker och börjar arbeta vid femton-eller sextonårsålder, direkt efter att de avslutat den obligatoriska grundskolan. Många barn har inte heller någon förståelse för sitt eget värde och saknar en mening i livet”, säger Rosshur och Joseph. 

Det finns en dimension till av problemet. 80 procent av församlingarna i Yunnan har medlemmar som är över 65 år gamla. Detta är ganska vanligt i hela Kina, men påverkar landsbygdens kyrkor extra hårt. Därför jobbar våra medarbetare med att få föräldrarna uppmärksamma på sina barns andliga behov och tro. Samtidigt vill de utveckla barn-och ungdomsarbete i kyrkorna. De säger: 

”Kyrkans verksamhet har aldrig bedrivits på ett sätt som intresserar barn och unga. För att tron ska ha en möjlighet att gå i arv, vill vi också tjäna barnen i Yunnanprovinsen. Samtidigt vill vi ändra ett gammalt syn-och tankesätt om kyrkan, så att den blir mer nutida och ägnar mer uppmärksamhet åt unga människors själar.”

Av den anledningen driver de även socialt arbete och tjänar bröder och systrar i församlingen med praktiska saker. De vill få pastorerna att se värdet i socialt arbete, eftersom det har en viktig plats inom kristendomen. Kyrkans uppgift är inte enbart att predika, utan att gå ut för att evangelisera i olika byar, göra goda gärningar och vara nyttiga för samhället och genom det förhärliga Herrens namn samt göra det lättare för människor att ta emot evangeliet.

Under de senaste två åren har församlingarna främjat arbete inom hälsa-och hygien, ungdomsarbete, katastrofhjälp och fattigdomsbekämpning. Eftersom de flesta pastorer saknar professionell kunskap om socialt arbete, har församlingarna genomfört en utbildning för dem som deltar i socialt tjänande. Det finns finansiella behov för att kunna utveckla arbetet vidare, som kyrkan än så länge inte klarar av att bära själva.  

”Vi ber våra bröder och systrar att be för att fler ska väckas till att villigt tjäna och genom det låta Yunnans land bära mer frukt av evangeliet. Tack! På grund av ert starka stöd har vi kunnat genomföra allt detta i församlingarna”, avslutar de. 

Var med och stötta församlingarna i Yunnan att utveckla sitt arbete med bibelöversättning och också nå fler barn och unga.

Swisha 900 36 25 eller ge via bankgiro 900-3625. Märk din gåva med ”Minoritetsfolk”.

DELA GÄRNA ARTIKELN I SOCIALA MEDIER!

0 shares

Läs de senaste blogginläggen

Från utkastad till utsänd

Från utkastad till utsänd

Sommarjobbare till konferenser

Sommarjobbare till konferenser

Direktor

Direktor