juni 16

Exportföretaget är en front för en bibelskola

Blogg

0  comments

När den kinesiska polisen stormade byggnaden, hotade eleverna och registrerade allas namn, började man be till Gud om att Han skulle leda dem till en plats där minoritetsbibelskolan kunde fortsätta verka. På ett mirakulöst sätt ledde Gud till en fantastisk plats på landsbygden där skolan nu funnits i 14 år.

För att skolan ska kunna förbli hemlig fungerar den också som ett exportföretag. Några av grannarna har dock förstått att det är en skola, vilket man då också bekräftat. Eftersom skolan också tränar eleverna i viss yrkesskicklighet är det den sidan som man lyfter fram.

Flera elever känner rädsla över att gå till skolan eftersom den är illegal, men längtan att lära känna Gud är större än oron. Både lärare och elever har drabbats hårt av polistillslag mot sina församlingar och trycket mot de kristna är stort. En av eleverna var med i sin farbrors församling, som stängdes ner av polisen, två veckor innan Ljus i Öster besökte klassen.
Just nu går 24 elever, i åldrarna 16–40 år, från 6 olika folkgrupper på skolan. Totalt 20 folkgrupper har studerat där, de flesta från västra Kina. Eleverna bor på skolan tillsammans med ett lärarpar som fungerar som skolföräldrar.

På skolan får eleverna en stadig grund i den kristna tron samtidigt som de tränas för att nå ut med evangeliet till olika minoritetsgrupper i Kina. De flesta bibelskolorna i Kina satsar på majoritetsbefolkningen, och det fanns därför behov att starta en skola som denna. Det saknades träning för att nå minoriteter och många kristna i dessa grupper saknar utbildning och behöver hjälp med att rotas i tron, bland annat så att man kan stå stark emot sekter. Skolan går i linje med Ljus i Östers vision om att nå alla folkslag med Jesu kärlek, och vi stöttar ekonomiskt och genom förbön.

DELA GÄRNA ARTIKELN I SOCIALA MEDIER!

0 shares

Läs de senaste blogginläggen

Alla barn ska veta att Jesus älskar dem

Alla barn ska veta att Jesus älskar dem

”Detta är precis vad jag är kallad att göra”

”Detta är precis vad jag är kallad att göra”

Ungdomar möter Jesus på fotbollsplanen

Ungdomar möter Jesus på fotbollsplanen