april 19

Falska rykten sprids om missionärer

Blogg

0  comments

Det sprids falska rykten om våra missionärer som jobbar bland etniska turkar i Kaukasien. 

Samtidigt som det turkiska folket i Kaukasien växer i andlighet och tro på Jesus, finns det starka krafter som vill förstöra. Ljus i Östers lokala medarbetare, Daniel, vittnar om en systematisk ryktesspridning om deras arbete. Religiösa muslimer sprider falska rykten om de kristna med syfte att få omvända muslimer att lämna sin tro på Jesus.  

Det är genom möten i hemmen som våra lokala medarbetare planterar Guds Ord in i människornas liv och hjärtan. De vittnar om att många muslimer vill prata om Jesus. Daniel berättar: 

“En kväll blev jag och min fru bjudna på middag hos en turkisk familj, där deras släktingar och vänner samlades. En av mina gamla vänner bad mig att vittna om Jesus. Jag förväntade mig inte det, men den Helige Ande gav mig orden, modet och visheten i den stunden. Bland gästerna var det många religiösa muslimer närvarande och vi pratade till sent på kvällen.  

Under middagen hade vi också en teologisk diskussion med en islamkännare. Flera muslimer försökte blotta oss och islamiska ledare smutskastade vårt kristna arbete och försökte på det sättet hindra evangeliets spridning. Jag har sett hoppet tändas om en kärleksfull Gud hos många muslimer och är oroliga för dem när det nu börjar spridas falsk information. Gud gav oss vishet så att vi hade svar på alla frågor och kunde dela kärleksbudskapet, men trots det finns spänningar kvar. Människor i området har olika åsikter om oss och även om vi alltid förväntar oss konflikter när evangeliet predikas, så behöver vi ändå förböner för att vårt arbete ska bära frukt.” 

Ofta kan det handla om att de muslimer som är intresserade av att höra mer om Jesus, behöver hjälp att övervinna sin rädsla. Det finns en trend att man sprider falska rykten och förtal om de kristna och använder det som en metod till förföljelse. Det pratas om att kristna har bristande karaktär och inte tar religion på allvar, att de ljuger och pratar hånfullt om islam offentligt. 

Daniel vittnar dock också om att djupa teologiska diskussioner, med muslimer och imamer, kan ge positiva effekter: 

“Sedan bjöd de in en religiös ledare från grannbyn. Muslimerna ville veta om de kunde tro på frälsningen genom Jesus och följa Honom. Jag uppmuntrade dem att tro och läste flera verser från Koranen, där det står att man ska tro på Jesu död och uppståndelse och följa honom! Några muslimer blev förvirrade, andra sa emot men några uttryckte genuint intresse för Jesus. Den religiöse ledaren var inte förberedd på diskussionen och vi avslutade den med att han sa att synpunkten som jag presenterade har rätt att finnas bland muslimer. Vilken seger! Evangeliet talades klart och tydligt in i deras hjärtan. Be för dem som hade ett intresse, så att de kan övervinna sin rädsla och följa Jesus.” 

Daniels namn har ändrats av säkerhetsskäl 

DELA GÄRNA ARTIKELN I SOCIALA MEDIER!

0 shares

Läs de senaste blogginläggen

Alla barn ska veta att Jesus älskar dem

Alla barn ska veta att Jesus älskar dem

”Detta är precis vad jag är kallad att göra”

”Detta är precis vad jag är kallad att göra”

Ungdomar möter Jesus på fotbollsplanen

Ungdomar möter Jesus på fotbollsplanen