maj 14

Fem sätt att be för de onådda

Blogg

0  comments

För att missionsbefallningen ska kunna slutföras behövs bön. Studerar man kyrkohistorien kan man tydligt se att varje världsvid väckelse har föregåtts av just bön. På varje plats där Guds folk har valt att ta Bibelns löften om bön på allvar och uthålligt börjat praktisera förbön för olika områden har resultaten inte uteblivit. I bönen inbjuder Gud oss till att vara med och förvandla världen. Bön handlar om samarbete med Gud. Det börjar med att Han lägger ett behov på våra hjärtan. Ofta sker det genom att vi ser den nöd som finns runt omkring oss. Vi drabbas av medlidande och vet inte riktigt vad vi ska göra med det hela. Sakta föds en bön inom oss. Genom att vi identifierar oss med nöden ökar sedan bönens intensitet. Om vi sedan inte ger upp, utan fortsätter och håller ut i vår bön kan vi få vara med om hur Gud både förvandlar oss och den omgivning vi ber för. Nyckeln ligger dock i att inte ge upp. I Lukas 18 understryker Jesus detta genom att ge sina lärjungar en liknelse om en änka och en orättfärdig domare. När Lukas återger liknelsen, börjar han med att understryka dess syfte genom att i vers ett säga: ”Han gav dem en liknelse för att lära dem att alltid be och inte ge upp”. Bönens möjlighet och kraft återfinns i att vi regelbundet ber och att vi håller ut. För den som håller fast vid sin bön finns genombrottet som möjlighet.  

När det handlar om bön för de onådda folken, börjar det hela därför med att du och jag helt enkelt frågar Fadern om vilken nation eller folkgrupp som han vill lägga på just våra hjärtan. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Istället för att be allmänt för hela världens nöd, kan vi be specifikt för det som Gud lägger på oss att be för. Det innebär att vi kommer att be för lite olika områden. Någon ber för Turkiet, någon annan för Uigurerna i Kina, och en tredje för Nordkorea o.s.v. Men när vi låter Faderns hjärta leda oss i vår bön blir det till en underbar symfoni där vi tillsammans får vara en del i att se Guds rike komma i denna värld. 

Hur ska vi då be för de onådda folken? Om nu Gud har lagt en specifik folkgrupp eller ett land på ditt hjärta, hur kan du be effektivt för detta? 

Bibeln ger oss viss hjälp i hur vi ska be. 

  1. Be om arbetare! I Matt 9:38 uttrycker Jesus att lösningen på världens nöd är arbetare som sänds ut av Fadern. De onådda folken är just onådda därför att det finns allt för få arbetare bland dem. Därför är det här vår bön börjar. Vi ber om att Gud ska sända ut evangelister och församlingsplanterare som kan berätta om Jesus och grunda församlingar. Vi ber också att ”vanliga” kristna ska flytta till områden som saknar det kristna vittnesbördet, att deras livsstil ska skapa intresse hos grannar och arbetskamrater och att det leder till att de får berätta om vad det är som har gjort skillnad i deras liv. Vi ber också för olika TV- och internetsatsningar som på ett specifikt sätt kan nå in bland de onådda folken. 
  1. Be för dem som arbetar i fält! Vi ber inte bara om nya arbetare, utan vi ber också för de arbetare och kristna som redan finns bland den onådda folkgruppen. Många av dem kämpar. Det är tufft att vara pionjär och ofta dröjer resultaten. I Ef 6:19-20 uttrycker Paulus en önskan om förbön för sitt eget liv. Han ber att församlingen ska be att han frimodigt ska förkunna evangeliet där han går fram. Detta är en bön som vi regelbundet behöver be för arbetarna bland de onådda folken. Många gånger kan det vara farligt att förkunna Kristus, och därför är frestelsen stor att snarare vara tyst om sitt vittnesbörd. Men utan förkunnelsen om Kristus kommer människor inte att bli frälsta. Därför ber vi om frimodighet och beskydd över de arbetare som finns. 
  1. Be för myndigheterna! I 1 Tim 2:1-2 uttrycker Paulus att vi ska be för dem som har makt i samhället. Detta ska vi göra så att området som vi ber för får präglas av lugn och frid. Det innebär att vi behöver be Gud om vishet och nåd över den som leder landet, staden och samhället. Många av de onådda folkgrupperna befinner sig i områden som saknar demokrati och där myndigheter och ledare är negativt inställda till de kristna. 80% av alla onådda folkgrupper befinner sig i de 50 länder som återfinns på Open Doors World Watch List över de nationer där förföljelsen mot de kristna är som störst. Därför ber vi att myndigheterna ska förändras i sin syn på de kristna, att de får stifta rättfärdiga lagar och leda sitt land och sin region på ett fridfullt sätt. 
  1. Be att olika tankebyggnader ska brytas! I 2 Kor 10:3-5 talar Paulus om att det finns olika tankebyggnader som behöver brytas ner, och i 2 Kor 4:4 nämner han om att människor som inte tror har blivit förblindade till sitt förstånd så att de inte ser ljuset från evangeliet. Med andra ord finns det olika tankar som påverkas av religioner, livsåskådningar och olika åsikter som går tvärtemot evangeliet. Dessa tankar blir till stora fästningar i människors inre och hindrar dem från att komma till tro på Jesus. Paulus säger dock att vi har fått andliga vapen som kan bryta ner dessa fästen. Ett sådant vapen är evangeliets förkunnelse, ett annat är bönen. Genom att be att felaktiga tankar ska brytas och att människors hjärtan får öppnas för evangeliet kan vi vara med och förbereda de onådda folken för att bli mottagliga för evangeliet. 
  1. Be om Guds rikes inflytande! I Matt 6:9-13 lär oss Jesus bönen Fader Vår. I centrum av den bönen återfinns orden: ”Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen”. Jesus lär oss att be att Guds rike ska få inflytande här och nu. När det gäller de onådda folkgrupperna runt omkring i världen är det en oerhört viktig bön. Vi ber om att Guds rättfärdighet ska få råda. Vi ber att Hans frid ska få regera. Vi ber att Hans glädje ska fylla människors hjärtan. Vi ber att sådant som står emot Guds vilja ska brytas ner. Att hat, ångest och andligt mörker ska bytas ut mot Guds ljus och Hans vilja.  

Genom att be kopplar vi ihop oss med Guds allmakts starka hand. För honom är ingenting omöjligt. Därför finns det inte heller några hinder som är för stora för våra böner. Gud förvandlar de onådda folken genom våra böner. Låt oss be! 

DELA GÄRNA ARTIKELN I SOCIALA MEDIER!

0 shares

Läs de senaste blogginläggen

Gud – en kärleksfull pappa

Gud – en kärleksfull pappa

Bibeln – världens mest klassiska bok

Bibeln – världens mest klassiska bok

Viktor vittnar om mirakler och Guds godhet

Viktor vittnar om mirakler och Guds godhet