oktober 21

En fond för dem som har världens farligaste uppdrag

Blogg

0  comments

Det går knappt att föreställa sig hur farligt det är att berätta om Jesus i många av världens länder, inte minst i öster. Men när man sett det, kan man inte heller blunda för det. För att trösta, hjälpa och förändra startade vi Barnabasfonden år 2011.

Ljus i Östers kallelse är först till de onådda folken, men många av dessa folk lever under totalitära, religiösa eller politiska regimer där det är förbjudet att vara kristen, eller farligt att uttrycka sin tro. Det innebär att både våra lokala medarbetare och partners såväl som deras församlingsmedlemmar ofta utsätts för förföljelse, från stater, religiösa ledare eller från sin familj. Ljus i Östers lokala hjältar har kidnappats, dödats, fängslats, bötfällts, hotats, slagits, torterats, avlyssnats, anmälts eller fått droger planterade i sina hem.
 
Varje år ger Open Doors ut ”World Watch List” och listar de 50 värsta länderna att vara kristen i. Av de länder vi verkar i just nu finns följande länder och dess placering: 1 Nordkorea, 18 Uzbekistan, 22 Turkmenistan, 23 Kina, 35 Kazakstan, 36 Turkiet, 46 Ryssland – samt ett par länder där vi verkar i hemlighet.
 
Deras börda är också vår börda, därför kan vi inte göra annat än att gripa in. För att hjälpa i akuta situationer, ibland obundet till våra pågående projekt, men också förebygga och förändra kristnas situationer på djupet – startade vi den fortfarande högaktuella Barnabasfonden år 2011.

Barnabas var den person i Bibeln som från början tog sig an den omvände Paulus. Namnet översätts till ”Tröstens son”. Han hade en förmåga att se människor där andra inte gjorde det. Han såg dem som Gud gjorde och upprättade dem. Han gick till deras försvar och hade en förlåtande inställning.

Fonden ger:

• Hjälp till kristna som drabbats av förföljelse, både akut och långsiktigt stöd
Det man får komma ihåg är att förföljelsen, även när den sker genom våld, ofta innebär en ekonomisk katastrof. En person som utsatts för tortyr, kanske aldrig kan utföra samma jobb igen. En förälder som sätts i fängelse, eller dödas, kan lämna en hel familj utan försörjning.

• Rådgivning och juridisk hjälp, bland annat med registreringar
Många enskilda kristna och församlingar vet inte vilka konventioner deras land undertecknat och vilka rättigheter de har.

• Stöd vid höga bötesbelopp för församlingar eller enskilda
Många kristna bötfälls på grund av så kallade ”olagliga samlingar”, till exempel bönemöten och gudstjänster. I vissa länder nekas alla ansökningar, alltid, när församlingar försöker samlas lagligt.

• Hjälp till sjukvård för nationella arbetare (i aktuella fall)
De vi stöder kan ibland behöva en mer kostsam sjukvård och mediciner, till följd av hur de blivit behandlade. 


Tre pågående projekt:


1. Stöd till 25 levande martyrer
Genom Asia Harvest stöder vi ett 25-tal kristna ledare som suttit i fängelse. När de kommit ut har de, på grund av att de fått utstå tortyr och fått näringsfattig kost, inte kunnat arbeta och försörja sig. En del behöver dyr medicin för att kunna leva. 

2. Stöd till China Aid
Vi stöder en organisation som bevakar vad som händer kristna och andra, inklusive advokater, för att informera omvärlden och för att vädja för dem som berövats sin frihet.Ett av fallen som vi uppmärksammat är uiguren Alimujiang Yimiti, som 2009 dömdes till 15 års fängelse för att ha ”läckt statshemlighet till främlingar”. Det finns dock inga bevis för detta. Alim har tidigare varit muslim, men blev kristen 1995 och har sedan frimodigt berättat om sin tro.

3. Stöd med Familjebok och id-handlingar
I Asien är vi huvudpartner till ett Familjeboksprojekt, vilket innebär hjälp till dem som inte har id-handlingar. ID-handlingar ger varje individ rättssäkerhet inför lagen. Det är i huvudsak de människor som inte har familjebok som utsätts för förföljelse, fattigdom och lidanden. Vi har under årets två första månader kunnat ge 200 personer en familjebok och minst 18 personer har undgått arrestering och fängelse på grund av familjeboken.

Vittnesbörd från Barnabasfonden:

”Vi har inte råd med salt till maten, men vi är så tacksamma till Gud”
”Jag var ledare i ett evangelisationsteam. Sedan min hälsa förvärrades i fängelset har jag inte kunnat arbeta med mina händer och vi tvingades att sälja alla våra ägodelar för att kunna uppsöka en läkare. Min familj är nu så fattig att vi inte ens har råd att köpa salt till maten. Jag har inte råd att skicka barnen till skolan, helt enkelt för att vi inte har några pengar. Men min mor tror starkt på Guds löften. Hon ber om en överflödande nåd från Gud och förlitar sig på att Gud ska sörja för alla våra behov. Hon citerar alltid Psaltaren om att Guds tjänare och deras barn inte ska bli tiggare. Under den andra dagen mamma bad hittade vi en femtiodollarsedel i vårt skåp. Då visste jag att Gud hade sänt någon att hjälpa oss i tider av nöd. Tack Gud för ditt stöd genom Kristus. Både mitt team och min familj är så tacksamma till Gud.”

– Peter”Levande martyr” som Ljus i Öster stödjer

”Även när vakten bröt av armen, visste jag att Gud hade omsorg”
“Jag var heltidsarbetare och tjänade 350 församlingar. Jag tackar Gud för att han älskar mig. Även när jag var i fängelse och vakterna bröt armen på mig, visste jag att Gud hade omsorg om mig. Efter att jag släpptes ur fängelset fick jag Celebral Pares (CP-skada), men Gud använder mig till att predika för många människor. Vid mörka, svåra tillfällen har jag fått ta emot ert stöd, det tackar jag Gud för. Utan denna hjälp hade vi inte vetat vart vi skulle vända oss. Ibland hjälper de lokala troende oss genom att ge oss ägg och grönsaker eftersom de ser vår nöd. Vid andra tillfällen säger vi till Herren att vi fastar eftersom det inte finns någon mat. Trots att jag inte kan resa fritt nu, har jag ett ständigt flöde av kristna bröder som kommer hit för rådgivning och bön. Vi är tacksamma för att vi kan använda era gåvor inte bara för egna behov, utan även kunna förse mat och hjälp till ledarna som kommer till oss.”

– Broder Mordecai”Levande martyr” som Ljus i Öster stödjerDin gåvas kretslopp


Vi vill vara ”en Barnabas” för vårt folk, vår globala familj, som är så drabbad av stormar.Det är så viktigt att vi som Guds folk älskar varandra och bär varandras bördor. Att vi ger, så att ingen lider brist, och att vi låter Gud använda oss för att styrka varandra. Vi kan både be för vår nästa, för Gud gör under, men också vara varandras bönesvar.

”Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till de heliga. Jag vet hur villiga ni är”, skriver Paulus. Och de orden instämmer vi i när vi tänker på alla er som representerar Ljus i Öster som givare och förebedjare. Men så skickar Paulus ändå en påminnelse om Guds omsorg om oss när vi ger med ett glatt hjärta. Vi kommer inte själva stå tomhänta. Vår mäktiga Gud kommer se till att vi ”alltid och i allt har nog av allt och kan ge i överflöd till varje gott verk”. Bibeln ger oss rätt perspektiv. Det är ju Gud som gett oss det vi har, det vi ger och allt som vi någonsin kommer få. Allt tillhör Honom!

Paulus fortsätter ”Den hjälp ni ger i denna insamling fyller inte bara de heligas behov, utan bär också rik frukt genom att många tackar Gud. När ni visar er äkthet genom denna hjälp prisar de Gud för att ni följer er bekännelse till Kristi evangelium och så godhjärtat delar gemenskapen med dem och med alla. De kommer också att be för er och längta efter er på grund av Guds överväldigande nåd mot er. Gud vare tack för hans obeskrivligt rika gåva!” (2 Kor 9:1-2, 8, 12-15)

Som understödjare stödjer du också Barnabasfonden, men vi har även en del månadsgivare som brinner speciellt för detta och ger direkt till fonden. Du som känner att detta drabbar ditt hjärta kan ge en riktad gåva direkt till:

Bankgiro: 900-3625
Swish: 123 900 3625
Meddelande: Barnabas

DELA GÄRNA ARTIKELN I SOCIALA MEDIER!

0 shares

Läs de senaste blogginläggen

Från utkastad till utsänd

Från utkastad till utsänd

Sommarjobbare till konferenser

Sommarjobbare till konferenser

Direktor

Direktor