HÄR ARBETAR VI

Ljus i Öster arbetar främst i de östra delarna av världen. Flera av våra partners verkar på platser och i miljöer där kristna motarbetas eller förföljs för sin tro. Därför kan vi inte berätta detaljerat om allt fantastiskt som sker i spåren av vårt arbete. På kartan ovan ser du övergripande bild av vilka platser vi jobbar på och vilken typ av projekt vi driver/stödjer.  

Här är tre exempel på projekt som pågått under 2020 och som vi kan vara offentliga med: 

Bibelskola i Sibirien
I bibelskolan tränas varje år ett 10-tal elever i både teori och praktik. Målet är att nå onådda människor i Ryssland. 

Bibelöversättning, minoritetsfolk i Kina 
Arbetet görs i samarbete med kinesiska Tresjälvkyrkan. Syftet är att översätta Bibeln till minoritetsspråk i Kina, samt ge hjälp till tryckning och distribution. 

Lokala arbetare i Uzbekistan 
I Uzbekistan stödjer vi ett 40-tal lokala missionärer. Syftet är att evangelisera och starta nya församlingar i landet. 


FÖLJ VÅRT ARBETE