​HÄR ARBETAR VI

Kaukasien
​KAUKASIEN Kaukasien är ett myller olika av folkgrupper, där ett fåtal kristna kämpar i muslimsk kontext. Här stöder vi nationella[...]
Mongoliet
MONGOLIET Den största religionen i Mongoliet är buddhism. Här stöder vi nationella arbetare och mongoliska missionärer i andra länder. ​[...]
Kina
​KINAMånga av Kinas minoritetsfolk är fortfarande onådda. Här stöder vi nationella arbetare, förföljda, ledarträning, bibelöversättning, tryckning av barnbiblar, en minoritetsbibelskola[...]
Centralasien
​CENTRALASIEN Centralasien består av Turkmenistan, Uzbekistan, Kirgizistan, Tadzjikistan och Kazakstan. Här stöder vi nationella arbetare, förföljda kristna och sociala projekt.[...]
Nordkorea
​NORDKOREA Nordkorea är ett stängt land med stor nöd och extrem förföljelse. Här stöder vi evangelisationsinsatser, sociala projekt och bibeltryckning.[...]
Slaviska områden
​SLAVISKA OMRÅDEN De Slaviska områden vi verkar i är Ryssland, Vitryss- land, Ukraina och Litauen. Här stöder vi nationella arbetare,[...]
Balkan och Turkiet
BALKAN (OCH TURKIET)Balkan är det område i Europa med minst antal evangeliskt kristna. Här stöder vi sociala projekt i Serbien[...]