Trots förföljelse av kristna växer församlingarna i Kina

Slår Egyptens plågor mot Kina? Den kinesiska legenden säger att när det snöar på sommaren, så har det skett en stor orättfärdighet i landet. Detta är precis vad som hänt på flera platser i Kina under sommaren. Men det stannar inte där. Faktum är att Kina utsatts för en hel rad märkliga naturfenomen – händelser som får många att se likheter med Bibelns berättelser om Egyptens plågor.

De flesta vet att Corona-pandemin, som lett till nästan en miljon dödsfall, bröt ut i Kina. Men har du hört om allt annat som hänt i Kina sedan pandemins utbrott?

Alla kinesiska provinser har drabbats hårt av regnoväder som orsakat förödande översvämningar. Miljonstäder och landområden shar stått under vatten. Massor av grödor har sköljts bort och miljontals kineser har fått fly från sina hem. Jordbävningarna i landet avlöser varandra, och har också lett till stor förstörelse och dödsfall. I norra Kina har byar stängts ner för att förhindra ett utbrott av böldpest – världens farligaste sjukdom.

Precis som i Bibelns Egypten har hagelstormar dragit över landet. Stora hagel har förstört såväl bilar som odlingar. Svinpest har lett till att 300–350 miljoner grisar fått avlivas. Och märkligt nog har en floden Yangtze i Kinas inland färgats blodröd. Men inte nog med det. Svärmar av gräshoppor har vällt fram och ätit upp allt i sin väg, inte minst stora teodlingar i södra Kina. Svärmarna har varit så tjocka att det nästan är omöjligt att inte dra paralleller till Guds ord i Andra Mosebok: “Om du vägrar att släppa mitt folk skall jag i morgon sända gräshoppor över ditt land. De skall täcka marken så att man inte kan se den. De skall äta upp det allra sista av det som är kvar efter haglet. De skall gnaga rent vartenda träd som växer på era marker” (2 Mos 10:4-5)

Trots förföljelse av kristna växer församlingarna

Om det finns naturliga förklaringar eller gudomliga kopplingar låter vi vara osagt. Men en sak vet vi på Ljus i Öster: En stor orättfärdighet sker i landet. Ledarna utsätter sitt folk för oerhörda kränkningar mot deras mänskliga fri- och rättigheter. Kristna övervakas, grips, torteras och dödas. Allt trappas upp och många av oss som verkar i Kina har aldrig sett en så extrem förföljelse av kristna sedan kulturrevolutionen. Men trots det växer församlingarna.

Ljus i Öster har arbetat i Kina sedan 1970-talet. Vi bygger bibelskolor, ger stöd till förföljda kristna och har bett för landet i generationer. Just nu stöttar vi ett femtiotal missionärer som ger sina liv för att sprida hoppet om Jesus. De behöver ditt stöd och vädjar om dina böner för att ledarnas hårda hjärtan ska mjukna. Kina är också i stort behov av biblar. Många kommer till tro varje månad och produktionen av biblar hänger inte med. Därför gör vi nu en satsning på produktion och spridning av biblar i Kina.

Vi samarbetar med kinesiska Broder Yun, även känd som “den himmelske mannen”. Hans livsberättelse är full av mirakel och lämnar ingen människa oberörd. Han gjorde en mycket uppskattad turne i Sverige under hösten 2020. 


Här kan du läsa fler artiklar om Kina: