"Jag såg Iran ovanifrån. Jag såg inga städer, byggnader, träd, berg eller vatten. Jag såg bara landet som en åker utan gräs. Jag kunde urskilja hur det började röra sig i jorden och plötsligt reste det sig ett kors i mitten av nationen. Korset var genomskinligt och i skenet av ljuset som föll på korset såg det ut som att vara av kristall. Korset var jättestort."

Denna syn såg en kvinna på ett böneevent som

Ljus i Öster nyligen höll i. Synen berörde henne starkt.

"Dörren till Iran står öppen"

De senaste månaderna har iranska myndigheter trappat upp våldet mot sitt eget folk. Allt fler börjar tröttna på både regimen och islam. Iranierna har en stark längtan i sina hjärtan efter någonting helt annat.

Vår partner befinner sig i ett angränsande land till Iran. De arbetar för att sprida ordet om Jesus till det iranska folket. Arbetet innebär dock både logistiska och ekonomiska utmaningar. Att konvertera till kristendom är olagligt, men vår partner ser ljust på situationen och menar att det just nu står en dörr öppen för evangelium in till Iran.

Vår partners arbete i Iran består just nu av fyra delar som vi är med och stöttar:

• Bibelsmuggling

Vår partner samarbetar med personer inom turismsfären i Iran. Dessa personer hjälper till att smuggla in Biblar i landet. Mängden Biblar kan variera likväl som situationen vid gränsen. Detta medför att även priset för arbetet fluktuerar. Det blir därmed svårt för vår partner att helt kunna förutse kostnader för bibelsmugglingen.

 

• Mobil bibelskola

Vår partner skickar ut bibelskolelärare till Iran under täckmantel. Under varje resa besöker de flera städer och undervisar i totalt 21 bibelskoleämnen under en nio månaders period. 

• Stöd till missionärer

Just nu planerar vår partner att skicka ut 3-5 missionärer till Iran. Där kommer de att leva och tjäna Gud. Viljan att åka är stor och förhoppningen är att kunna skicka ut ännu fler missionärer på sikt. Dessa personer har undervisats och förberett sig för uppdraget i missionsskolan. De talar språket och de känner att det är deras kall att åka till Iran.

 

• Stöd till arbetare

Vår partner ger stöd till personer som bor och arbetar som ledare i Iran. Dessa personer jobbar med missionsarbete men har även ett vanligt arbete vid sidan om. Genom ekonomiskt stöd kan de lägga mer tid på att bygga upp församlingar.

Vill du vara med och stötta arbetet med mission i Iran?

Ge en gåva via gåvoknappen nedan eller skänk en gåva via Swish 900 36 25 eller bankgiro 900-3625. 

Märk gåvan med "Kristallkorset".

Så här berättar vår partner att situationen ser ut just nu

"Det är en bra tid nu för evangelium in i Iran. Vi har aldrig sett en så öppen dörr för att gå dit. Iraniernas andliga hunger och behov har aldrig varit så stort förut. De har ett öppet hjärta och de vill till varje pris bli av med islam."

"Jag ser att friheten kommer. De senaste demonstrationerna i Iran har varit kraftfulla. Regeringen fortsätter att döda människor men både män och kvinnor går ut går ut utan rädsla, med kvinnorna i fronten."

"Hijaben är som en symbol för regimen. Regimens kontroll och ideologi finns i denna hijab. När kvinnorna tar av sig den sätts allt detta på spel."


"Kvinnorna är djärva. De är villiga att utsätta sig själva i stor fara för att stå upp för sina medsystrar och sitt fria val. De är så trötta på den här religionen."