januari 20

Kyrkan i Serbien använder växthus för att växa

Blogg

0  comments

Växthusprojekt Serbien

Kyrkan i Serbien använder växthus för att växa

Dåliga arbetsförhållanden, hög arbetslöshet och låga löner gör att många familjer nu tvingas lämna Serbien för att söka jobb i västra Europa. En del församlingar har förlorat en tredjedel av sina medlemmar på mindre än två år. Det har fått pingstkyrkorna i norra Serbien att starta ett gemensamt växthuskooperativ.

Genom att köpa växthus till sina församlingsmedlemmar kan familjer försörja sig och stanna i Serbien. På så sätt hoppas man att de få evangeliska kyrkorna som finns i landet ska bli fler. Dessutom vill  man visa samhället att kyrkan inte bara predikar, utan hjälper människor konkret. I videoreportaget (se nedan)  får du möta några av de familjer som fått hjälp att köpa växthus.

Pingstförsamlingarna i området har med hjälp från Ljus i Öster nyligen även köpt en stor frukttork. Det innebär att grönsaks- och fruktproducenterna kan sälja både färska och torkade produkter. Den torkade frukten kan dessutom säljas till ett mycket högre pris. Kristna familjer från olika församlingar arbetar i hela produktionskedjan. Familjerna kopplas samman och drar nytta av frukttorken. En del odlar och producerar frukten och grönsakerna, andra arbetar med att processa och torka frukten och ytterligare familjer säljer frukten på marknaden. På så sätt är det många familjer som får hjälp.

Jovica Popov är ansvarig för kyrkornas växthusprojekt. Han älskar att stötta familjerna och är energisk när han förklarar varför han anser att evangelisation och växthusprojektet går hand i hand.

– Om vi inte sätter stopp för att människor tvingas flytta utomlands, eller till större städer, kommer vi snart bli tvungna att stänga kyrkorna. Och gör vi det hindras spridningen av evangeliet. En del säger att vi kan evangelisera för nya personer som kommer till tro i stället för de som lämnar – men då försvinner de som har kunskap att lära upp de nya. Då måste vi börja om från början, säger Jovica.

Han arbetar som pastor i regionen Zrenjanin, där kyrkorna för ett par år sedan anordnade en bibelskola för flera elever med förhoppning om att de skulle vara framtidens ledare. Tyvärr har den höga arbetslösheten drabbat den yngre generationen värst och många av eleverna har redan flyttat.

– Växthusen ger förutsättningar för mission. Bara i Zrenjanin finns det 60 byar och platser som inte har någon evangelisk kyrka. På vissa platser finns det inte ens några traditionella kyrkor. Om vi ska nå dessa byar med evangeliet måste vi ha människor som är villiga att gå dit. I dag har vi kristna i fyra av de byarna – men vi behöver människor i 54 byar till, säger Jovica.

Läs mer om Ljus i Östers arbete på Balkan.
 
 

DELA GÄRNA ARTIKELN I SOCIALA MEDIER!

0 shares

Läs de senaste blogginläggen

Från utkastad till utsänd

Från utkastad till utsänd

Sommarjobbare till konferenser

Sommarjobbare till konferenser

Direktor

Direktor