mars 23

Ljus i Öster stöttar tibetaner som når ut till sitt eget folk

Blogg

0  comments

Under 2018 kommer Ljus i Öster att gå in och stödja flera nya nationella missionärer, bland annat fem tibetaner i Kina. Direktor Magnus Lindeman vill under året fortsätta att arbeta för att Ljus i Östers insatser verkligen leder till att nya folkgrupper och områden nås med Jesu kärlek.

När Magnus Lindeman ser tillbaka på 2017 får han era positiva minnesbilder. Bland annat tänker han på den konsultation som anordnades i september, där era av Ljus i Östers nyckelkontakter möttes upp under några dagar.

– Dels var det en möjlighet för mig och Markus (fältavdelningens ansvarige red. anm.) att lära känna de här personerna lite bättre och dels fick de chans att utbyta erfarenheter med varandra.

2017 har varit ett år då Magnus har rest mycket för att lära känna det arbete som han sedan hösten 2016 är satt att leda. Under de många resorna har han fascinerats av hur mycket gott arbete som Ljus i Öster stödjer, men också insett att det i vissa fall är dags att dra sig ur för att kunna satsa på andra platser.

– Vi vill att de pengar som vi får in går till arbeten som prioriterar pionjärinsatser där det nns stora behov av evangelisationsinsatser. Vi försöker hela tiden ha en dialog med våra partners kring detta och omfördelar resurser när det är nödvändigt.

En av årets nya missionssatsningar är bland de svårnådda tibetanerna, där vi bland annat kommer att stödja en före detta tibetan-buddistisk munk som blivit kristen. Ljus i Öster kommer även ge stöd till åtta familjer i Turkmenistan som arbetar med att starta nya församlingar. En annan insats som Ljus i Öster går in och stöttar under 2018 är bland en mycket restrektiv folkgrupp i Kaukasien. Folket vill inte gärna ha kontakt med människor utanför gruppen, men genom olika omständigheter har en kristen baptistfamilj fått en möjlighet att komma dit.

– Det här är ett riktigt pionjärt projekt. De som åker tillhör ett minoritetsfolk i Ryssland och de har fått ingångar på sätt som bara kan beskrivas som ett mirakel.

Samtidigt som insatserna på fält ses över, kommer också en omorganisation att göras på kontoret i Stockholm. Personalkostnaderna kommer därmed att minska, vilket gör att en större del av de medel som samlas in kan användas till faktiska missionsinsatser.

Under året som gått har Magnus och Ljus i Öster knutit era nya kontakter med möjliga framtida samarbetspartners. Att avgöra vilka av de tidigare samarbetena som ska avslutas och vilka nya som ska påbörjas är en utmaning, men Magnus vet åtminstone vad han söker.

– Vi tittar inte på position utan funktion. Vi vill fortsätta att jobba som en allkristen organisation och stötta arbeten där vi ser att man gör lärjungar, oavsett var man är på kyrkoskalan. Vi vill samarbeta med dem som har ett hjärta som är gudsrikesfokuserat.

DELA GÄRNA ARTIKELN I SOCIALA MEDIER!

0 shares

Läs de senaste blogginläggen

Från utkastad till utsänd

Från utkastad till utsänd

Sommarjobbare till konferenser

Sommarjobbare till konferenser

Direktor

Direktor