Ljus i Östers lokala hjältar sprider Jesu kärlek i världen

Just nu stödjer vi drygt 200 lokala hjältar runt om i världen. Dessa hjältar jobbar bland ett 30-tal folkgrupper som framför allt finns i Ryssland, Kina och Mongoliet, Centralasien, Kaukasien, Nordkorea, Balkan och Turkiet.

Det har nog inte undgått någon att vi befinner oss mitt i en pandemi. Många länder har stängt sina gränser och många människor spenderar just nu tillvaron i hemkarantän. Mitt i denna nya verklighet fortsätter lokala missionshjältar att sprida Jesu kärlek i sina hemländer. Eftersom rörelsefriheten och möjligheten att träffas, är kraftigt begränsad i många länder, så är utmaningarna desto större. Men tack vare digital teknik går det att hitta nya sätt att kommunicera, och för en del blir tiden i karantän en tid för reflektion och en tid att söka Gud djupare. 

Att jobba med lokala partners, istället för att skicka ut egna missionärer, är ett smart och kostnadseffektivt sätt att jobba på. Det gör att de finansiella resurserna kan nå ut till ännu fler. Ljus i Öster stödjer i dagsläget drygt 200 lokala missionärer. De kan språket och kulturen, och har en ökad förståelse för de folkgrupper som de ofta möter i sina hemländer. En folkgrupp är en större grupp människor med gemensam kultur, historia, språk och dylikt. Enligt sajten joshuaproject.net är 7410 av världens folkgrupper onådda, d v s att de aldrig har fått tillgång till evangeliet på sitt eget språk. Ljus i Öster jobbar just nu mot ett 30-tal onådda folkgrupper runt om i världen.

På flera av de platser där dessa grupper återfinns är beredskapen för att möta en pandemi kraftigt varierande. I vissa länder, såsom Turkmenistan (ett av länderna i Centralasien där vi är verksamma), har man försökt lösa krisen genom ett förbud mot att skriva om Coronaviruset. Det riskerar att få fruktansvärda konsekvenser för landets befolkning. I Nordkorea har vi fått rapporter om att misstänkta smittbärare har avrättats, vilket naturligtvis är fruktansvärt.

Ljus i Öster fortsätter hela tiden att hitta nya sätt att berätta om Jesus, och det är till stor del tack var de lokala missionshjältar som stödjer, och som fortsätter ge människor nytt liv och hopp genom Jesus.

Även fast världen befinner sig i en stor kris just nu så upphör inte vårt arbete. Vi fortsätter att hitta nya vägar att nå de onådda. Ända tills Jesu kärlek nått alla folk.


Exempel på några lokala hjältar som vi stödjer