Medlemskap i Ljus i Öster


Stärk missionsorganisationen Ljus i Öster – bli medlem!

Ljus i Öster är en allkristen missionsorganisation som är formad som en ideell förening. Som medlem i Ljus i Öster får du en större inblick i Ljus i Östers arbete, samt kan vara med och påverka genom rösträtt vid våra årsmöten. Desto fler medlemmar vi är, desto större möjlighet har vi också att göra vår röst hörd i olika sammanhang. Många medlemmar skapar också tyngd till vårt arbete.

Är du en regelbunden givare och får vår tidning så innebär det inte att du automatiskt är medlem, utan medlem blir du först när du betalat in medlemsavgiften.

Vilka förmåner får jag?

30% på bokshopen
Rösträtt vid årsmötet
Årsmöteshandlingar skickade till dig
Inbjudan till speciella events
Tidningen 4 ggr/år

Om medlemskapet:

Du som medlem ska ha ställt dig bakom Ljus i Östers syfte och värdegrund samt betalat in medlemsavgift.

Medlem kan avsäga sig medlemskap genom att meddela Ljus i Östers kansli. Styrelsen äger rätt att neka medlemskap/fortsatt medlemskap om en person inte stöder Ljus i Östers syfte och värdegrund.

Hur blir jag medlem?
Medlem blir du genom att anmäla till info@ljusioster.se och betala in medlemsavgiften.

Bankgiro: 900-3625
Swish: 900 36 25

Märk insättningen ”Medlemsavgift”, namn, adress och e-mail, vid inbetalning. Medlemskapet betalas årsvis och gäller kalenderår. Röstlängd inför årsmöte dras 31 mars varje år.

Medlemsavgift 2023:
200 kr/år