december 9

När Den Helige Ande kommer över er ska ni få kraft

Blogg

0  comments

Vår gästkrönikör Cornelia Forsberg bor i Göteborg och är en av de ansvariga ledarna för den ekumeniska rörelsen Hope for this nation.

”Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” (Ap. 1:8) 

När jag har samtalat med människor, vittnat om Jesus, delat evangelium och presenterat detta otroliga budskap som vi kristna bär och blivit förvandlade av, har det fascinerat mig att den som framför allt för dessa samtal framåt är Gud själv och inte jag. Att det är Gud som i ett samtal rör vid en människas hjärta. Det gör mig ödmjuk att Gud själv drar människor till sig, vänder hjärtan till sig och är den som djupast sätt kan övertyga ett hjärta om att tro.

Vi kan predika ”välformulerat” eller uppleva att vi inte formulerade oss som vi tänkt eller önskat; vi kan predika mångordigt och fåordigt, men i slutändan blir det uppenbara tydligt – att det är Andens närvaro, evangeliets påtagliga sprängkraft och Faderns kall till varje förlorad att komma hem som leder en människa till tro på Jesus. Inte främst mina ord utan Gud själv.

Vi är kallade att gå ut i världen och bära bud till alla folk och nationer om Jesus. Man skulle kunna tänka att evangelisation och mission hängde på vår förmåga och ansträngning att göra det tillräckligt ”bra” för att människor skulle vilja tro på Jesus. Ibland blir orden ”mission” och ”evangelisation” laddade med en känsla av prestationskrav i stället för det som Bibeln talar om som ljuvliga fotsteg hos en glädjens budbärare.

Det finns en nyckel i bibelversen från Apostlagärningarna: […] när den helige Ande kommer över er ska ni få kraft”. Vi är kallade, men aldrig kallade utan kraft till att genomföra uppdraget. Andens kraft är inte bara bra att ha utan fullständigt nödvändig.

Jesus säger till lärjungarna, innan sin himmelsfärd, att de ska vänta och stanna kvar fram tills de blivit rustade med kraft. Andens kraft för dem var inte bara ett alternativ, det var enda vägen fram. Vi läser sedan och ser att för ett folk som blivit uppfyllda av den helige Ande är evangelisation och mission där människor kommer till tro, sjuka blir friska, de bundna blir fria och städer kommer i stor glädje och omvänder sig till Herren. Hur skedde det? Genom Andens kraft. 

Jag längtar efter att få se samma sak ske idag, på plats efter plats, i land efter land. Jag längtar efter att berättelserna från Apostlagärningarna, vittnesbörden från väckelser från förr och vittnesbörden från platser idag där vi ser väckelsens vind storma fram också skulle få vara vår berättelse där vi finns.

Jag är övertygad om att det är på Guds hjärta att föra folken till sig. Jag tror att vi lever i en tid globalt där skörden är mogen och där nationer ska få se vem Jesus är. Jag är övertygad om att Gud sänder arbetare till den skörden. Jag också övertygad om att enda möjligheten till att se ”till jordens yttersta gräns” är genom en församling beklädda med Guds ”dynamis” – Andens kraft.

DELA GÄRNA ARTIKELN I SOCIALA MEDIER!

0 shares

Läs de senaste blogginläggen

Alla barn ska veta att Jesus älskar dem

Alla barn ska veta att Jesus älskar dem

”Detta är precis vad jag är kallad att göra”

”Detta är precis vad jag är kallad att göra”

Ungdomar möter Jesus på fotbollsplanen

Ungdomar möter Jesus på fotbollsplanen