april 4

Så jagades Nicolozi av KGB – idag är förföljarna frälsta!

Blogg

0  comments

När männen med de bleka, allvarliga ansiktena tittade Nikolozi djupt i ögonen tänkte han att det kunde vara hans sista stund i livet. Men mötet tog en oväntad vändning. 
Nikolozi är en av Ljus i Östers nationella missionärer i Kaukasien och har ett stort hjärta för folk som ännu inte nåtts av Jesu kärlek. Han arbetar strategiskt: när en familj tagit emot Jesus bildas en husförsamling i hemmet och sedan förbereds de för att ge vidare det de tagit emot.
– När någon kommer till tro på Jesus måste man förbereda dem på att bli utsända som lärjungar direkt. Det är viktigt att man låter dem börja arbeta för Guds rike tidigt, säger Nikolozi. Vid ett tillfälle besöker Nikolozi en del av norra Kaukasien där det inte går att tala öppet om sin kristna tro. Han börjar samtala med en man som bjuder med honom till sitt hem.
– Vi talade mycket om frälsning, tro och traditioner, berättar Nikolozi.
Efter lunch reser sig mannen upp och ber Nikolozi följa med honom. De hoppar in i mannens bil och efter 20 minuters bilfärd stannar de utanför ett stort hus med en stor port. Efter att ha passerat porten får Nikolozi syn på några män som kommer ut ur huset. Han anar genast oråd eftersom de tillhör en folkgrupp som har ett rykte om sig att vara våldsamma och hotfulla. Han inser att hans sista stund på jorden kan vara kommen. Stämningen är spänd när de möter varandras blickar. En av männen som kommit ut från huset frågar Nikolozi om det är han som predikar om Kristus.
– Jag svarade honom ödmjukt att, ja, det är jag.
Nikolozi ombeds att berätta mer om sin lära, men han svarar dem att han inte är någon lärare utan bara vittnar om vad Jesus har gjort för honom.
– Jag talade om Guds nåd, om frälsning genom Kristus och den eviga domen efter döden och att ingen kan frälsa människan utom Kristus.
En av männen sträcker fram sin hand och säger: ”Vi är Kristi efterföljare vi också”. Männen berättar att de tillhört KGB och att regionledaren gett dem Nya testamenten för att övertyga kristna om att islam är den rätta läran. Regionledarens plan visade sig ge motsatt effekt, då männen efter tre månaders studier kom fram till att Isa i Koranen är Jesus i Nya testamentet. De begärde omedelbart utträde ur KGB och har sedan dess tillsammans fortsatt studera Bibeln.

DELA GÄRNA ARTIKELN I SOCIALA MEDIER!

0 shares

Läs de senaste blogginläggen

Från utkastad till utsänd

Från utkastad till utsänd

Sommarjobbare till konferenser

Sommarjobbare till konferenser

Direktor

Direktor