april 26

Nöden för samman tibetaner, muslimer och kristna

Blogg, Folkgrupper, Lokala hjältar, Lokala missionärer

0  comments

Tuya, en av våra nationella missionärer i Kina, berättar om hur tragedier sammanför kvinnor och deras familjer, trots olikheter i kultur och religion. Hennes berättelse visar på att vara en kristen handlar bland annat om att ge.  

“Vi brukar besöka ett sjukhus och just nu hjälper vi en familj från Tibet. Deras situation är extremt svår. De fick en liten bebis för fyra månader sedan men har fortfarande inte kunnat lämna sjukhuset.” 

Den lille tibetanske pojken är född med en tarmsjukdom. Därför har han fått en påse på magen, så kallad stomi, som är en öppning i magens vägg och den görs genom en operation. Avföringen samlas i påsen som sitter utanpå kroppen. Tuya fortsätter:  

“Bebisen har blivit opererad för sin sjukdom, men han mår fortfarande inte bra. Tarmarna fungerar inte som de ska och pojken har problem med kräkningar. Han väger endast fyra kilo – alldeles för lite för en fyramånaders bebis. Men vi tror på Guds mirakel i hans liv! Tillsammans med min familj och vänner besöker jag sjukhuset varje vecka och ger dem mat, blöjor, stomipåsar och välling. Gud är trofast och Han har omsorg om familjen och deras barn.” 

Tuya berättar att mitt i allt det svåra är hon tacksam för att hon kan vara en tröst och uppmuntran för familjen. Genom att dela med sig av sitt eget liv och egen erfarenhet av att ha ett sjukt barn, vinner Tuya människornas hjärtan. Hon är villig att vara ett stöd för dem som behöver hjälp och medlidande. Tuya lyssnar, ser behoven och försöker möta dem. Familjer hon möter är därför öppna för att ta emot hjälp och också lyssna när hon berättar om sin tro. I andra situationer kan kulturella och religiösa övertygelser hindra människor i området från att ta emot hjälp från kristna. 

“De vill så gärna höra om Jesus – hur jag litar på Honom och hur Han hjälpte mig och min familj mitt i en familjetragedi när vår son var sjuk.” 

Det finns även andra mammor i liknande situation:  

“Förra året träffade vi en muslimsk familj. Deras lilla bebisflicka drabbades av samma sjukdom som min son. Tack vare läkarvården och våra förböner mår den lilla flickan bra efter operation”, säger Tuya.  

Hennes ögon lyser av glädje när hon berättar om tacksamheten hon känner för att kunna stötta mammor och deras familjer i nöd. Hon har en egen erfarenhet av det som de andra mammorna går igenom. Det skapar en speciell samhörighet.  

“Personligen är jag väldigt glad över att kunna säga till både tibetanska och muslimska mammor att egentligen är vi inte så olika. Barnens hälsoproblem har gjort det möjligt att träffas och knyta an till varandra. Om det inte hade varit sådana desperata situationer, skulle de inte acceptera vår hjälp, eftersom det inte är normalt för deras kultur.”  

Tuya uttrycker, gång på gång, att det är en välsignelse att kunna dela med sig av sin sons sjukdomshistoria och på det sättet kunna prata om sin tro på Gud och hoppet för framtiden.  

En kristen ger. Det handlar inte bara om ekonomisk eller praktisk hjälp, utan också om att ge av sin tid, sin kärlek och omtanke, tröst och hopp. En kristen är den som ger.  

Genom ditt bidrag och dina böner kan Tuya nå ut till ännu fler mammor på sjukhuset. Märk gåvan med “Kina sjukhus”.  

Tuyas namn har ändrats av säkerhetsskäl.  

DELA GÄRNA ARTIKELN I SOCIALA MEDIER!

0 shares

Läs de senaste blogginläggen

Från utkastad till utsänd

Från utkastad till utsänd

Sommarjobbare till konferenser

Sommarjobbare till konferenser

Direktor

Direktor