ORGANISATION

Här kan du se hur Ljus i Öster är organiserat, ta del av våra offentliga handlingar och läsa våra vägledande dokument.

blank

VÅRA STADGAR. I stadgarna regleras namn, syfte, beslutsgång och styrelse. Antagna 2019.


blank

LAUSANNEDEKLARATIONEN. Trosförklaring utifrån vilken Ljus i Östers arbete grundar sig.

blank

ÅRSREDOVISNING 2020. En sammanställning av Ljus i Östers räkenskaper och förvaltning.

blank

VALBEREDNING.

Lars Narin
Kjell Klintefelt
Rebecca Lilja


blank

REVISOR. Akt. revisor: Erik Albenius, PwC AB
Lekmannarevisor: Michael Rudin

blank

GDPR. Såhär förvaltar vi dina personuppgifter.

blank

STRATEGIDOKUMENT. Antaget på styrelsemöte 2018-03-16

blank

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Antaget på årsmötet 2019.

FÖLJ VÅRT ARBETE