ORGANISATION

Här kan du se hur Ljus i Öster är organiserat, ta del av våra offentliga handlingar och läsa våra vägledande dokument.

VÅRA STADGAR. I stadgarna regleras namn, syfte, beslutsgång och styrelse. Antagna 2019.


LAUSANNEDEKLARATIONEN. Trosförklaring utifrån vilken Ljus i Östers arbete grundar sig.

ÅRSREDOVISNING 2021. En sammanställning av Ljus i Östers räkenskaper och förvaltning.

VALBEREDNING.

Rebecca Lilja (sammankallande)
Lars Narin
Jonathan Larsen


REVISOR. Akt. revisor: Angelica Stööp, PwC AB
Lekmannarevisor: Michael Rudin

GDPR. Såhär förvaltar vi dina personuppgifter.

STRATEGIDOKUMENT. Antaget på styrelsemöte 2018-03-16

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Antaget på årsmötet 2022.

FÖLJ VÅRT ARBETE