Res med oss till Kaukasien

Resan är för dig som är 18-30 år och går av stapeln den 26/7-6/8 2019. För mer information, kontakta Marcus Furingsten.