augusti 24

Sju anklagade baptister inför rätta i Kazakstan

Blogg

0  comments

Richterhammer auf hölzernem Tisch.

Sju baptister inför rätta i Kazakstan

I morgon tas beslut i rättsfallen mot sju medlemmar i en baptistkyrka i östra Kazakstan. De anklagas för att ha samlats till gudstjänst utan statligt tillstånd. Blir medlemmarna dömda riskerar de höga böter.

Den 7 augusti gjordes en polisräd mot en liten baptistförsamling i östra Kazakstan, rapporterar Forum 18. Baptisterna hade samlats i ett privat boende för att fira söndagsgudstjänst. När gudstjänsten var över och medlemmarna var på väg hemåt började polisen förhöra de närvarande angående mötet. Därefter förföljde polisen medlemmar som var på väg hemåt. Efter att ha kallat på förstärkning tog polisen flera av medlemmarna till polisstationen. Tre av dem som förhördes var en 83-årig man och två 79-åriga kvinnor. Innan de fick lämna polisstationen tvingades de redogöra för vad som hade hänt och lämna över sina identitetshandlingar.

Flera dagar senare fick sju av de åtta medlemmarna, som hade närvarat vid gudstjänsten, uppgifter om att de anklagades för brott mot regler för religiösa möten. Enligt myndigheterna begick medlemmarna ett regelbrott då de inte hade anmält och registrerat sin sammankomst i förväg, skriver Forum 18.

Enligt nätverket Forum 18 höll samma församling ytterligare en gudstjänst i samma privata bostad den 11 augusti. Denna gång närvarande dessutom flera utländska gäster. Under gudstjänsten väntade flera polisbilar utanför. När mötet var över krävde polisen att alla närvarande skulle visa upp sina identitetshandlingar. När de utländska gästerna lämnade byn togs de in till förhör av polisen och två av dem tvingades lämna en skriftlig redogörelse för vad som hade hänt under gudstjänsten.

Efter att ha tittat på anklagelserna gentemot de sju baptisterna kommer en domare imorgon att tillkännage sitt beslut. Tidigare i år dömdes en 89-årig pensionerad baptistpastor till höga böter för att ha hållit en gudstjänst i Kazakstan. Böterna motsvarade cirka sju veckors medellön för en anställd.

Enligt Forum 18 har däremot baptistkyrkor i Kazakstan antagit en policy om civil olydnad där de motsätter sig att betala böter för att ha nyttjat sina mänskliga rättigheter utan statlig tillstånd. Den dömda 89-åriga baptistpastorn vägrade att betala sina böter. Blir de sju baptisterna dömda till böter är det troligt att de på samma sätt kommer vägra betala, menar Forum 18.

Uppdatering 2016-09-02:

Den 29 augusti tog slutligen domstolen beslut att döma de sju baptistmedlemmarna  till böter. Medlemmarna har dock antagit en policy om civil olydnad gentemot brott som strider mot deras religions- och samvetsfrihet och de kommer därför vägra att betala in böterna, skriver Forum 18.

DELA GÄRNA ARTIKELN I SOCIALA MEDIER!

0 shares

Läs de senaste blogginläggen

Alla barn ska veta att Jesus älskar dem

Alla barn ska veta att Jesus älskar dem

”Detta är precis vad jag är kallad att göra”

”Detta är precis vad jag är kallad att göra”

Ungdomar möter Jesus på fotbollsplanen

Ungdomar möter Jesus på fotbollsplanen