​SLAVISKA OMRÅDEN

De Slaviska områden vi verkar i är Ryssland, Vitryss- land, Ukraina och Litauen. Här stöder vi nationella arbetare, bibelskolor, en barntidning, sociala projekt och slaviska missionärer i andra länder.


FÖLJ VÅRT ARBETE


​GE EN GÅVA

  • 2017-11-20