Testamente

TESTAMENTE

En del av Ljus i Östers ekonomiska missionsmedel kommer in genom testamenten. Ett testamente behöver inte vara svårt att skriva och det finns stora möjligheter att formulera det så som man vill ha det. Det viktigaste är att vara tydlig. Men ta gärna sakkunnig hjälp av till exempel en bank, speciellt om förhållandena är komplicerade. Ljus i Öster tar tacksamt emot testamenten så att vi kan utföra Herrens verk i vårt målområde.

Vår broschyr om testamente kan du beställa genom att kontakta oss eller själv ladda ner den här.