mars 22

Utan bön – ingen mission

Blogg

0  comments

Den unge amerikanske pastorn ställde sig upp i talarstolen och ropade: ”Mer pengar, mer mission! Mer pengar, mer mission!” Det hela skedde under ett kollekttal för att samla in pengar för att kunna nå ut med evangeliet till onådda folk. Hans utrop verkar ha gett resultat för den insamlade gåvan blev stor. Efter gudstjänsten gick dock Ljus i Östers kinesiske samarbetspartner Broder Yun, som också hade predikat i gudstjänsten, fram till pastorn och tilltalade honom ödmjukt men tydligt. ”Jag behöver få korrigera vad du sa. Det är inte mer pengar som ger mer mission, det är mer bön som ger mer mission.”  

Som missionsorganisation vet vi att varje enskild gåva är viktig. Ju mer pengar som kommer in, desto mer mission kan också bedrivas. Samtidigt är det inte det viktigaste. I slutet av kapitel 9 i Matteusevangeliet berättas det om hur Jesus vandrar omkring i städerna och byarna i Galiléen. På sin väg förkunnar han evangeliet och botar sjuka. Texten förklarar att nöden hos människorna han möter är oerhört stor. Det handlar om folkskaror som är härjade och hjälplösa och Matteus jämför dem med får utan en herde. Jesu hjärta berörs. Han ser att människor är förlorade och behöver frälsning och hopp. Det intressanta är det som sedan följer. När Jesus ser nöden, leder det honom inte till att uppmana om pengar för att fylla alla dessa behov. Istället vänder han sig till sina lärjungar och säger: ”Skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han skickar ut arbetare till sin skörd.” I Jesu uppmaning till sina lärjungar uppenbaras Guds hjärta för den här världen. Gud har en skörd. Det finns människor som Gud vill ska nås med evangeliet. Utifrån Matteus 24:14 förstår vi att denna skörd finns i alla folkgrupper.  

För att skörden ska nås behövs arbetare. Det är Gud själv som kallar och sänder ut dessa arbetare. Det är sedan det hettar till, för det Jesus uttrycker är oerhört stort. Om inte vi ber om arbetare, sänder inte heller Fadern ut dem. På något sätt har den allsmäktige Guden, Han som har skapat hela universum och uppehåller det med sitt Ord, valt att samarbeta med oss när det gäller missionerandet av världen. Hans sändande är beroende av våra böner. Det är en svindlande tanke, men det är just det Jesus uttrycker i sin uppmaning till sina lärjungar. Missionsuppdraget behöver arbetare, som sänds ut av Fadern och Han har valt att samverka med oss, när det gäller sändandet, genom våra böner.  

Så vad händer om vi slutar be? Jo, utan bön ingen mission. Det är därför Broder Yun korrigerar den unge amerikanske pastorn i sitt utrop om pengar. Det innebär inte att pengar är oviktiga. I sitt sändande har nämligen Fadern valt att arbeta genom olika kyrkor, samfund, missionsorganisationer, med mera, vilket kräver resurser. Men det hjälper inte med pengar om vi inte har arbetare att sända ut, och arbetare kallas och sänds av Fadern genom ett intensivt samarbete med oss genom våra böner. Därför finns det inte någon viktigare uppgift för dig och mig än att ta Jesu uppmaning på allvar och be Fadern att Han sänder ut arbetare till sin skörd. ”Att tjäna som förkunnare är ganska få förunnat; men att tjäna i bön – den främsta av människans uppgifter – är öppet för alla.” (Leonard Ravenhill) 

DELA GÄRNA ARTIKELN I SOCIALA MEDIER!

0 shares

Läs de senaste blogginläggen

Alla barn ska veta att Jesus älskar dem

Alla barn ska veta att Jesus älskar dem

”Detta är precis vad jag är kallad att göra”

”Detta är precis vad jag är kallad att göra”

Ungdomar möter Jesus på fotbollsplanen

Ungdomar möter Jesus på fotbollsplanen