VÅR VERKSAMHET

Ljus i Öster är en organisation som samarbetar med lokala kristna och pionjärmissionärer för att nå de onådda i öst. Genom vårt upplysnings och insamlings arbete i Sverige stöttar vi de lokala kristnas visioner om att nå sitt folk med evangeliet. 

Du kan också bli månadsgivare via autogiro. Det ger oss lägre administrativa kostnader och mer resurser till arbetet i fält!
Du kan också ge via Swish, nr 900 36 25 eller via bankgiro 900-3625.

Hur vi arbetar

Bibelspridning

Då smugglade vi biblar genom järnridån. Idag fortsätter vi att sprida Biblar men finansierar också översättning och utveckling av digitala Biblar. Vi sprider även evangeliet via TV & internet.

Församlingsplantering

Ljus i Öster stöder lokala missionärer och församlingsplanteringar på platser där det ofta är svårt att bilda församling. 

Sociala insatser

Våra sociala insatser ger människor möjlighet att lära känna Jesus genom handling men innefattar också hjälp till förföljda kristna .

Var vi arbetar

I öst

Vårt målområde är flera olika regioner i den östra delen av världen. Centralasien, Sibirien, Kaukasien, Sydostasien, Östasien och östra Europa.

Bland 30 folkgrupper

Vårt mål är att alla folk ska få möjligheten att höra och ta emot evangeliet. . 

I sverige

Målet är även att engagera svenskar att stötta och be för missionen i öst. Det gör vi genom att besöka församlingar, sälja böcker, dela ut vår tidning, kampanja på sociala medier, göra podd och sända ut unga i team

Följ vårt arbete

Därför finns Ljus i Öster

Inspirerade av missionär Nils fredrik Höijers passion för de onådda och på initiativ av predikant C.W Gillen, samlas den 27 oktober år 1903 grosshandlare, redaktörer och brukspatroner på Tegnergatan 3 i Stockholm för att bilda Kommittén för evangelisk mission i Ryssland. 

De ansåg att något behövde göras för att väcka liv i engagemanget för Rysslands missionen igen. Trots svårigheterna att verka som missionär i Ryssland anställs Nils Fredrik Höijer för att stötta de inhemska missionärerna i öst.

Sedan dess har Ljus i Öster arbetat på många olika sätt för att verka i stängda länder och hjälpa förföljda trossyskon. Då liksom nu odlar vi i Sverige engagemang för missionen i öst. I öst odlar vi församlingar och lärjungar.